Campus 19 06 2013 019 1024x552

Nová aplikácia pre inteligentné tienenie – ochrana pred slnkom

Smart Shading je skratka pre automatické zatienenie budov. Cieľom tejto sofistikovanej ochrany pred slnkom je maximálne využitie denného svetla pre optimálne pohodlie užívateľa pri maximálnej energetickej efektivite.

Keď slnko svieti, sú lišty upravené v správnom uhle v závislosti od denného času a ročného obdobia. Smart Shading zahŕňa kompletný balík funkcií na ochranu pred slnkom: ochrana pred oslnením v závislosti od polohy slnka, ochrana súkromia závislá od jasu, ochrana pred oslnením s korekciou tieňa. Inteligentné zatienenie pomáha regulovať klímu v miestnosti, znižuje záťaž na vykurovanie a chladenie a tiež znižuje prevádzkové náklady na klimatizáciu.

Tieniaca funkcia sa môže používať v kombinácii s automatickým solárnym riadením alebo automatickým sledovaním lamiel. Korekcia tieňa skontroluje, či sú jedno alebo viac okien, ktoré sú priradené k miestnosti, dočasne zatienené okolitými stavbami, vegetáciou alebo časťami svojej vlastnej budovy.

V takom prípade sa príkaz na určovanie polohy funkcie slnečného žiarenia nahrádza definovanou východiskovou pozíciou, ktorá umožňuje lepšie využitie denného svetla. Implementácia tejto funkcie vyžaduje komplexnú parametrizáciu okolitých tieniacich objektov. Na základe týchto údajov a aktuálnej polohy slnka sa vypočíta príslušná korekcia tieňa.

Slnečná clona znižuje prichádzajúce teplo o 80
Slnečná clona znižuje prichádzajúce teplo o 80% |

Smart shading používa tieto parametre na výpočet tienenia pre príslušné osi miestnosti a vytvára maticu: korekcia tieňov / stav tieňov / časový program užívania priestorov budovy, konkrétne „plán tieňa“. Nový modul Shadow Correction sa používa v regulátoroch miestností ecos504/505, ktoré vyhodnocujú parametre na základe získaného stavu tieň/bez tieňa – pre priradené miestnosti a priradené žalúzie.

Stav tienenia je začlenený do zóny priorít BACnet medzi manuálnou prevádzkou a automatickou funkciou slnečného zatienenia. Tým je vždy zabezpečené manuálne ovládanie tienenia, ktoré umožňuje jeho prispôsobenie individuálnym požiadavkám.

Okenné rolety v miestnostiach sa aktivujú buď priamo modulmi SAUTER ecoLink I/O prostredníctvom reléových kontaktov alebo digitálne prostredníctvom integrovaného rozhrania KNX alebo SMI regulátorov miestnosti ecos504/505 a zodpovedajúcich akčných členov KNX alebo monitorov SMI.

www.sauter.sk