Lekcia zo stavebného kovania
Galéria(2)

Lekcia zo stavebného kovania

Partneri sekcie:

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú kvalitné architektonické diela. V interiéri, ako aj exteriéri sa už neuspokojujeme so zaužívanými riešeniami, ale hľadáme viac jedinečnosti, užívateľského komfortu a najmä kvalitu. Súčasná architektúra je úzko spätá s využívaním kvalitných stavebných materiálov a stavebných technológií, ktoré len pred desiatkou rokov boli na Slovensku úplne neznáme. Novodobé stavebné materiály sa dotkli všetkých oblastí v procese výstavby rodinných a bytových domov, nevynímajúc ani výplne stavebných otvorov.


Na výplne stavebných otvorov sa kladú vysoké požiadavky, ktoré sa týkajú priepustnosti tepla a zvukovoizolačných vlastností. Tieto dve kritériá sú hlavnými predpokladmi kvalitného okna – bez dosiahnutia normou predpísaných hodnôt okno nespĺňa základné štandardy a očakávania užívateľa. Okrem fyzikálnych kritérií výplní stavebných otvorov, ktoré sú exaktne merateľné prístrojmi, existuje rad ďalších funkcií, ktoré oknu či dverám pridávajú na hodnote. Venovať sa budeme vyššej kategórii výplní stavebných otvorov a náročnejším technickým riešeniam. Týkajú sa nielen otvorov veľkých rozmerov, ale aj štandardných veľkostí.

Veľké stavebné otvory

Predstava prepojenia obývačky so záhradou v letnom období je pre mnohých príjemnou víziou. Na tento účel sú vhodné riešenia, ktoré sa aj pri manipulácii s veľkými zasklenými plochami vyznačujú jednoduchosťou. Z konštrukčného hľadiska sa delia na tri skupiny: sklopno-odsuvné systémy, paralelne odsuvné systémy a skladacie, tzv. harmonikové systémy. Z užívateľského hľadiska sú komfortné tie systémy, ktoré umožňujú bezbariérové prepojenie dvoch priestorov. Podmienku bezbariérového prechodu však nemožno splniť vždy. Bezprahový systém sa odporúča v prípadoch, keď má stavebný otvor južnú orientáciu, resp. orientáciu na svetovú stranu, z ktorej nevejú silné vetry. 

Z hľadiska užívateľského komfortu je najvhodnejší paralelne odsuvný systém. Tento systém sa vyznačuje technickou prepracovanosťou kovania. Kľučka dosahuje tri polohy. Vodorovná poloha znamená otvorené krídlo a možnosť odsúvania. Vertikálne polohy kľučky zabezpečujú uzamknutie krídla. Keď je kľučka otočená nadol, krídlo je zamknuté a plnohodnotne utesnené. Pri kľučke smerom nahor je krídlo tiež uzamknuté, ale tesnenie na hornej hrane krídla netesní, a tak zabezpečuje škárové prevetrávanie po celej dĺžke krídla. Táto škára je však v exteriéri prekrytá, čím zabraňuje vnikaniu hmyzu do interiéru. Bezbariérový prah spĺňa prísne kritériá prechodu tepla. Týmto systémom možno v dvojkrídlovom variante zaskliť až 6 000 mm široký stavebný otvor pri hmotnosti jedného krídla maximálne 300 kg.

Sklopno-odsuvné systémy sú zasa vhodné najmä do bytov a rodinných domov, kde obmedzený priestor nedovoľuje otvorenému krídlu okien alebo balkónových dverí zasahovať do priestoru. Kovanie v tomto prípade umožňuje krídlo najprv vyklopiť a následne ho odsunúť pred ďalšiu, zvyčajne pevne zasklenú časť. Váha krídla dosahuje maximálne 150 až 180 kg a maximálna povolená šírka krídla je 2 000 mm. S uvedeným systémom možno zaskliť v dvojkrídlovom variante stavebný otvor široký približne 4 000 až 5 000 mm.

Praktickým riešením je harmonikové kovanie. Pri tomto systéme sa krídla pri otvorení zalomia a možno ich odsunúť na strany stavebného otvoru pomocou koľajničiek, ktoré sa ukladajú do podlahy. Maximálna šírka jedného krídla je 900 mm a šírka celého systému dosahuje až 6 000 mm. Odporúča sa však konzultovať maximálne šírky systému s výrobcom kovania a brať do úvahy rozmerovú rozťažnosť použitých materiálov.

Čistota okenných línií

Pri klasickom otváravo-sklopnom okne sú z hľadiska estetických nárokov rušivým elementom okenné závesy, ktorých funkciou je spájať krídlo s rámom okna. Každé krídlo má dva závesy: horný a dolný. Sú to kovové súčiastky, ktoré spájajú krídlo s rámom a v otvorenej alebo vyklopenej polohe prenášajú váhu krídla. Zvyčajne sú ukryté pod plastovými krytkami, ktoré sa vyhotovujú vo farbách okenného profilu. Ich životnosť sa od výrobcu k výrobcovi líši. Niektoré sa zničia počas murárskych prác, príp. sa stratia už počas transportu na stavenisko a dodatočne sa nenahradia. Riešením je v tomto prípade použitie špeciálnych závesov, ktoré sú ukryté vo falci okna. Výsledným efektom sú čisté línie bez rušivých výstupkov a jedinou viditeľnou časťou kovania je okenná kľučka.

Výhodami, ktoré tento typ kovania prináša, sú okrem špeciálneho samomazacieho efektu závesov aj jednoduchá montáž a čistota murovacích prác. Ukryté závesy sa nedostanú do styku s murovacou maltou. Zároveň nedochádza k zanášaniu nastavovacích otvorov nečistotami. Ich nosnosť je rovnaká ako pri priznaných závesoch, t. j. 100 alebo 130 kg. Uhol otvorenia krídla je 100 stupňov a závesy sú vybavené poistkami proti vyveseniu krídla.

Vetranie priestoru

Známy problém nevetraného priestoru netreba nikomu predstavovať, preto výrobcovia kovania prichádzajú s riešením automatického vetrania priestorov. Základným kritériom je, aby bolo krídlo po vyvetraní znova bezpečne uzamknuté. Tento systém je ukrytý vo falci okna a nie je viditeľný. Hlavnou súčasťou systému je elektromotor s napájaním 24 V, ktorý je pomocou nožnice prepojený s okenným krídlom. Impulzom na vyklopenie okna môže byť signál z predprogramovaného časového alebo nástenného spínača, príp. diaľkového ovládača. Dĺžka času vyklopenia okna je voliteľná medzi dvoma rýchlosťami (100 alebo 150 s). S oknom možno manipulovať aj kľučkou, pričom sa elektronický a manuálny spôsob otvárania vzájomne nevylučujú. Do celoobvodového kovania sa dá integrovať množstvo ďalších elektronických funkcií, napr. systém magnetických kontaktov, ktoré sú integrované priamo v pohyblivých častiach kovania a registrujú stav polohy okenného krídla. Na tento systém možno pripájať rad ďalších prídavných funkcií, ako napr.­ škrtiaci ventil na radiátore. Slúži na uzavretie radiátora v prípade vyklopenia alebo otvorenia krídla a nedochádza tak k únikom tepla cez okno. Po uzamknutí krídla sa kúrenie znovu spustí na pôvodnú intenzitu.

Uvedený systém magnetických čidiel po zapojení do centrálneho zabezpečovacieho systému dokáže sledovať stav okien v budove, a tak je schopný zabrániť aktivovaniu alarmu, kým nie sú všetky okná uzamknuté.

Vchodové dvere

Elektronické riadiace systémy sa dostali aj do riešení vchodových dverí. Asi nebude trvať dlho, kým sa začnú dvere na objekte odomykať podobne, ako sa dnes odomykajú dvere na aute.

Tieto dvere vybavili výrobcovia kovania elektromotorom, ktorý ukryli v krídle dverí. Dvere možno odomykať troma spôsobmi: kľúčom, diaľkovým ovládačom alebo príložnými transpondrami vo veľkosti kľúčenky. Dvere sa dajú programovať, vďaka čomu možno povoliť vstup len vybraným osobám, príp. iba v obmedzenom čase. Dá sa na nich nastaviť aj tzv. denný a nočný režim. V dennom režime sa dvere zavrú, ale neuzamknú automaticky tak ako pri nočnom režime.

Vďaka stavebnému kovaniu možno výrazne zvyšovať kvalitu okna alebo dverí. Dôležité je, aby odborná verejnosť, príp. konečný spotrebiteľ poznali všetky možnosti. Stavebné kovanie totiž ponúka veľa rôznych variácií otvárania okenných a dverných systémov.

Tamás Istenes
Autor je zástupca Roto Elzett Kft., o. z., Slovensko
Foto: Roto