Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Bezbariérové prahy – univerzálne riešenia pre viac komfortu!

image 100972 25 v1

Podniková skupina G-U predstavila na veľtrhu fensterbau v Norimbergu koncept pre bezbariérové riešenie pre všetky typy prahov. Jedná sa o bezbariérové riešenie zdvižne-posuvných dverí, balkónových dverí na terasu ako aj vchodových dverí.

Konštrukcia už jestvujúceho prahu zostáva nezmenená a prostredníctvom montážnych dielov sa zo štandardného prevedenia stáva riešenie lícujúce s podlahou.

Komfortné a vhodné  pre budúcnosť – bezbariérové balkónové dvere

Komfortné prepojenie interiéru s exteriérom – vďaka bezbariérovému napojenie na balkón alebo terasu to ide úplne ľahko. GU-skupina ponúka s novým programom Komfort vhodné, overené systémové riešenie pre bezbariérové podlahové prahy na balkónoch a balkónových dverách.

GU systémový bezbariérový prah s uzatváracou platničkou

GU systémový bezbariérový prah s uzatváracou platničkou

Flexibilne použiteľné

Vďaka prispôsobeniu pre rozličné profilové systémy a veľký počet rozdielnych montážnych hĺbok sú systémové podlahové prahy GU vhodné pre takmer všetky montážne situácie v novostavbách a renováciách.

Overené systémy

Vzájomne prispôsobené príslušenstvo zaručuje, že spodné zatváranie dverí vyhovuje platným normám a smerniciam.  S CE certifikátom je možné GU- systémové prahy s prerušeným tepelným mostom montovať energeticky efektívne. Tepelná izolácia zvyšuje komfort bývania, pretože konštrukčné opatrenia zabraňujú tvorbe vlhkosti v interiéry. Pre vchodové a balkónové dvere existuje príslušenstvo pre rôzne profilové systémy.

Patentovaný uzáver pre balkónové bezbariérové dvere

Patentovaný uzáver pre balkónové bezbariérové dvere

Bezpečné, nepriepustné a bezbariérové

Pri balkónových dverách je v špeciálne skonštruovanom priestore prahu možné v jednej rovine namontovať uzatváracie platničky. Toto patentované prídavné uzamykanie Gretsch-Unitas umožňuje používanie otváravo-sklopných kovaní aj pri bezbariérovom riešení. Bez problémov je dokonca možné aj sklopno-otváravé prevedenie. Okrem toho je toto riešenie vhodné  dokonca aj pri 2-krídlových elementoch RC 2 / RC 2N.

Montážna situácia s odvodnením bezbariérového prahu.

Montážna situácia s odvodnením bezbariérového prahu.

Pre vchodové dvere sú pripravené riešenia do IV88 tiež aj v dvojkrídlových variantoch s možnosťou dosiahnutia bezpečnostnej triedy RC3.

Vchodové dvere so systémovým GU bezbariérovým prahom

Vchodové dvere so systémovým GU bezbariérovým prahom

V oblasti zdvižne posuvných dverí je možné nasadiť bezbariérové riešenie pri všetkých GU-thermostep 164 a GU-thermostep 204.  Je to systémovo kompatibilné riešenie s rovnakým dizajnom ako riešenie pre vchodové a balkónové dvere. Pre výrobcu zostáva všetko ako predtým od výroby až po montáž na stavbe. Stavebné diely pre bezbariérový prechod sa jednoducho namontujú dodatočne.

Zdvižne posuvný element s GU bezbariérovým prahom

Zdvižne posuvný element s GU bezbariérovým prahom

www.g-u.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o.