Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vailant

Prečítajte si článok Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek, v ktorom sa dozviete o častých chybách pri montáži okien, akými sú napr.: nesprávne zameranie výplní okenných otvorov, použitie nedostatočného, prípadne veľkého množstva montážnej peny, nedostatočné zateplenie ostení a najmä prekladov, nesprávne osadzovanie parapetných dosiek…

Neformálna atmosféra priateľské večera konaného pri príležitosti 10. výročia vzniku združenia SLOVENERGOokno v predvečer konferencie

Úspešná konferencia a oslava 10. výročia

Dňa 25.10.2018 usporiadalo združenie SLOVENERGOokno konferenciu OKNO, DVERE, FASÁDY vo Zvolene pri príležitosti osláv 10. výročia založenia združenia. Konferencie sa zúčastnilo 128 odborníkov z oblasti navrhovania, výroby, predaja a montáže otvorových výplní stavieb a súvisiacich …
Konferencia Okno, dvere, fasády

Konferencia Okno, dvere, fasády

SLOVENERGOokno, združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien, usporiada pri príležitosti 10. výročia svojho založenia konferenciu OKNO, DVERE A FASÁDY, ktorá je zameraná na podanie najnovších informácií z oblasti …