rýchlostný ťah R2 Mýtna – Tomášovce

Metrostav stavia rýchlostný ťah R2 Mýtna – Tomášovce

Rýchlostnú cestu R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) v dĺžke 13,5 kilometra v okrese Lučenec stavia skupina firiem na čele so spoločnosťou Metrostav, a. s.

Súčasťou úseku rýchlostného ťahu R2 Mýtna – Tomášovce dlhého 13,5 km bude jedenásť mostných objektov, šesť protihlukových stien a osem zárubných či oporných múrov. Úsek by mal motoristom slúžiť už v lete 2021. „Dvojročná lehota na odovzdanie stavby je pre nás výzvou. Práce budú musieť prebiehať súbežne a koordinovane, aby sme termín stihli,“ hovorí Ing. Dušan Teltsch, vedúci projektu Metrostav. Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, pre ktorú je výstavba komunikácie R2 jednou z priorít nasledujúcich rokov.

rýchlostný ťah R2 Mýtna – Tomášovce 2

Rýchlostná komunikácia bude mostnými objektami 213-00 a 219-00 križovať železničnú trať a prechádzať katastrom obce Mýtna (tu bude mimoúrovňová križovatka), ďalej obcami Lovinobaňa, Podrečany, Uderiná a Tomášovce. Koniec úseku na 21,760 km je situovaný pred mimoúrovňovou križovatkou nasledujúceho úseku.

Združenie firiem Metrostav – Hochtief od 22. 8. 2019 už začalo s prípravnými prácami na celom odovzdanom úseku. Súbežne prebieha archeologický prieskum, odlesňovanie územia a prekládky inžinierskych sietí. Realizuje sa odhumusovanie úseku a tiež sanačné opatrenia s cieľom zvýšiť únosnosť podložia na hlavnej trase, zakladajú sa špeciálne mostných objekty 213 a 217.

Úsek s jedenástimi mostmi
Je to po prvýkrát, čo spoločnosť Metrostav realizuje zákazku rýchlostnej cesty ako líder v združení. „Koordinácia prác so spoločnosťou Hochtief prebieha bez väčších problémov. Rýchlosť postupu však ovplyvňujú aj vonkajšie faktory, ako napríklad nájdená nevybuchnutá munícia z 2. svetovej vojny,“ konštatuje Dušan Teltsch.

rýchlostný ťah R2 Mýtna – Tomášovce 4

Združenie má tiež za úlohu výstavbu 11 mostných objektov, z ktorých najdlhší je most 213-00 s dĺžkou 554,16 m nad cestou a železničnou traťou vo výške 15,3 m. Je navrhnutý ako 13-pólový, dvojtrámový s obojstrannými konzolami z predpätého betónu (technológiu pevnej skruže realizuje Hochtief).

Mohutný bude aj ďalší most 219-00 nad železničnou traťou a Krivánskym potokom s dĺžkou 566,04 m a výškou 19,65 m. Most je navrhnutý ako 10-pólový komorový a bude tvorený technológiou pevnej skruže. „Najzložitejšia bude skoordinovať všetky práce tak, aby sa mohlo pristúpiť k zakladaniu mostných objektov, kde objekty 213-00 a 219-00 musíme vykonať vlastnými kapacitami, zrealizovať násypy v objeme 1 500 000 m3, odkopy 500 000 m3, a kompletné vybavenie rýchlostnej cesty vrátane 3,9 km protihlukových ciest v požadovanom čase,“ hodnotí Dušan Teltsch.

www.metrostav.cz