web kros heroimage cenkros BIM

KROSbuild: Digitálne stavebníctvo už nie je utópia

Niečo o fenomenálnej platforme KROSbuild sme naznačili už v rozhovore o predsudkoch Slovákov voči digitálnemu stavebníctvu s Milanom Mrázekom z KROSU. Rozmeňme si to teraz na drobné a pozrime sa spolu KROSbuildu na zúbok podrobnejšie.

Zrodil sa v dielni KROSU

Platformu KROSbuild priniesol v najnovšej verzii stavebný program CENKROS 4 od KROSU. Oceňovaniu a riadeniu stavebnej výroby sa Krosáci vo svojom softvéri venujú už viac ako dve desaťročia a nazbierané skúsenosti postupne zúročujú aj reakciou na potreby digitálneho stavebníctva.

Čo je teda KROSbuild?

KROSbuild je nový systém, ktorý každému účastníkovi stavby pomôže počas stavebného procesu. Je to vlastne webová aplikácia dostupná z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet, bez nutnosti si niečo inštalovať. Účastníci stavebného procesu si v nej zdieľajú svoje dáta a dokumenty v rámci celého životného cyklu stavby. Prvá verzia je zameraná na podporu komunikácie zúčastnených strán a na oceňovanie stavby.

KROSbuild v sebe ukrýva niekoľko aplikácií

Aby práca na stavebnej zákazke šla ako po masle, sú súčasťou KROSbuildu aplikácie, ktoré spoluprácu nad dátami podporujú a zefektívňujú:
Cloudové úložisko umožní zdieľať dokumenty s rozpočtármi, projektantmi i investormi, ukladať ich na spoločné úložisko a mať ich odkiaľkoľvek dostupné počas celého životného cyklu stavby. Pre lepší prehľad umožní nahrať jednotlivé dokumenty do samostatných projektov na ktorých sa aktuálne pracuje, samozrejme s ľubovoľnou štruktúrou. Skvelá správa je, že KROS sprístupnil používanie cloudového úložiska až do konca roka 2019 zdarma. Každý má k dispozícii 2 GB a môže si bezplatne vyskúšať zdieľanie dokumentov až pre 5 spolupracovníkov.

KROS sprístupnil používanie cloudového úložiska až do konca roka 2019 zdarma. Každý má k dispozícii 2 GB

Prehliadač BIM modelu investorovi vizualizuje stavbu a umožní pozrieť si aj ceny jednotlivých častí stavby, ktorým rozumie. Nabitý je šikovnými funkciami a včas upozorní na nejasnosti v projekte.

Prehliadač BIM modelu investorovi vizualizuje stavbu a umožní pozrieť si aj ceny jednotlivých častí stavby ktorým rozumie

Oceňovanie BIM modelu zas rozpočtárovi zjednodušuje tvorbu výkazu výmer a uľahčí komplikované odčítavanie z projektovej dokumentácie. Aplikácia je prepojená s CENKROSOM 4 a umožní pohodlne pripraviť cenu stavby rozdelenú na jednotlivé časti podľa modelu.

Oceňovanie BIM modelu zas rozpočtárovi zjednodušuje tvorbu výkazu výmer a uľahčí komplikované odčítavanie z projektovej dokumentácie

Smelé vízie do budúcna

Predstavenie prvej verzie KROSbuildu vzbudilo medzi používateľmi záujem. Ocenili najmä to, že sa v smere oceňovania BIM stavieb začalo robiť niečo reálne. Do budúcna chce KROS nadviazať na tieto reakcie a začať dopĺňať systém o ďalšie nástroje na základe používateľských pripomienok a potrieb.

Už teraz pracujú na pokročilom systéme zdieľania dokumentov, plánujú pripraviť aplikácie na prácu s výkresovými dokumentami, tvorbu harmonogramu, podporiť vyhodnocovanie zmien projektu a ich vplyv na ceny stavby. Stavbári sa majú veru na čo tešiť.

www.kros.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS a.s.