Partneri sekcie:
  • SKSI

Nízkoteplotný asfalt

nizkoteplotny asfalt

V súčasnosti tvorí CO2 najväčší podiel ľuďmi spôsobenej produkcie skleníkových plynov. Prispieť k zníženiu jeho únikov do ovzdušia môže aj asfaltový priemysel. Jednou z možností je ponúknuť vysokohodnotný asfalt, ktorý sa môže miešať a ukladať pri nižších teplotách. Keďže sa dnes okolo 50 percent výrobnej energie spotrebuje na zohriatie komponentov asfaltovej zmesi, prináša zníženie teploty aj citeľné úspory v spotrebe paliva. Napríklad na jednej ceste vo Švajčiarsku s veľkou intenzitou dopravy sa výborne osvedčilo položenie 1 500 ton nízkoteplotnej asfaltovej zmesi vyrobenej s použitím penovej asfaltovej živice.

Na výrobu nízkoteplotného asfaltu sú k dispozícii rôzne metódy, napríklad použitie aditív alebo špeciálnych spojovacích mate­riálov, použitie penových živíc a zmenené cykly zmiešavania. Možná je aj kombinácia týchto metód. Zvyčajne možno teplotu asfaltovej zmesi znížiť o minimálne 20 °C a pokračovať až do 70 °C. Spoločnosť Ammann ponúka riešenia všetkých bežných spôsobov zníženia teploty. Vhodným spôsobom je použitie penovej živice, pretože spenená živica sa jednoduchšie zmieša s kameninou. Základný princíp na výrobu penovej živice je pritom veľmi jednoduchý – studená voda sa strieka do prúdu živice s teplotou asi 150 °C. Voda sa ihneď zahrieva nad bod varu a čiastočne sa odparuje. Vzniká zmes vodnej pary, vody a živice, ktorá sa vháňa do miešačky asfaltovej zmesi. Použitie penovej živice umožňuje znížiť teplotu kameniny, a tým aj asfaltu, bez straty kvality o približne 60 °C.

Porovnanie troch dôležitých nízkoteplotných technológií

asfalt,nízkoteplotný,živicaRedukované emisie na stavbe
Popri nižšej spotrebe má nízkoteplotný asfalt aj ďalšiu výhodu. Pri jeho výrobe v obaľovacej súprave, ako aj pri jeho kladení na cestu vzniká podstatne menej emisií, pretože asfaltová zmes sa spracúva pri teplote iba okolo 110 °C. Pritom platí pravidlo, že redukcia teploty zmesi o každých 10 °C znižuje emisie na stavbe na polovicu. Technológia si nevyžaduje nijaké ďalšie investície a kladenie možno uskutočniť s bežnými strojmi.

Technológia zariadenia na výrobu penového asfaltu na zníženie teploty asfaltových zmesí je už pripravená a odskúšaná a vo svete sa stále viac ciest buduje práve s jej využitím. Výrobca technológie Ammann už v Európe vybavil obaľovacie súpravy systémami na penový asfalt a kontinuálne podporuje výrobcov asfaltu a staviteľov ciest pri zavádzaní tejto technológie.

Napriek náročnej logistickej situácii vykazovala asfaltová vrstva pri praktických aplikáciách na všetkých miestach požadovanú mieru zhutnenia, čo preukázala analýza odvŕtaných vzoriek. Z hľadiska rýchlosti kladenia asfaltu je dôležitým prínosom, že už krátky čas po poslednom prejazde valca možno začať práce na vodorovnom značení vozovky, aby sa cesta už nasledujúci deň mohla odovzdať do používania.

Nízkoteplotné povrchy sú určujúce z hľadiska budúcnosti
Použitie technológie penovej živice umožňuje úsporu energie 1,5 kg vykurovacieho oleja na 1 tonu asfaltovej zmesi. Pri stavebných prácach v Koppigene vo Švajčiarsku sa ušetrilo okolo 7,5 tony CO2 a prispelo tak k trvalo udržateľnej výstavbe ciest. Produkovaná zmes je veľmi kvalitná a spĺňa všetky normové požiadavky od zariadenia až po zabudovaný stav. Stavebné práce v Koppigene sú pozitívnou a sľubnou skúsenosťou.

asfalt,nízkoteplotný,emisieZabudovanie a zhutnenie nového druhu asfaltu
V roku 2010 zabudovala firma Hans Weibell AG na intenzívne jazdenej kantónskej ceste pri Koppigene vo švajčiarskom Emmentali 1 500 ton nízkoteplotného asfaltu na báze procesu WAW-Foam. Použitý ACT-22N-W-ecophalt bol zabudovaný ako nosná krycia vrstva.

Asfalt bol vyrobený v 40 km vzdialenom Oberwangene. Obaľovacia súprava na asfalt Universal NG 320 s možnosťou spracovania recyklovaného – odfrézovaného asfaltu disponuje dvojradovou miešacou vežou, jedným štvortonovým miešačom Amix, ako aj zariadením na penovú živicu na výrobu nízkoteplotného asfaltu.

Už na začiatku ukladania sa preukázali výhody tohto nového druhu asfaltu. Na stavbu sa dodal s teplotou okolo 110 °C a strojom AV 95-2 mohol byť zhutnený ešte pri teplotách pod 80 °C. Z tohto dôvodu bola napriek vysokým letným teplotám práca na stavbe príjemná. A to nielen preto, že tu nevznikli žiadne živicové výpary, ale aj vďaka nízkemu vyžarovaniu tepla asfaltu.

TEXT: Ing. Ondrej Selecký
FOTO: AMMANN

Ondrej Selecký je produkt manažérom v spoločnosti HYDREX, s. r. o., ktorá je výhradným zástupcom značky AMMANN na Slovensku.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

–>–>

KategórieVozovky