Partneri sekcie:
Východný portál tunela Prešov

Betóny pre konštrukcie mostov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Betónové konštrukcie patria medzi najdôležitejšie súčasti diaľničných mostov. Požadovaná kvalita a trvanlivosť hotových mostov preto do veľkej miery závisia od parametrov použitých betónov. Na dosiahnutie očakávaných vlastností betónových konštrukcií sa musia použiť vhodné materiály, technológie …
rekonštrukcia mosta Ladzany

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste I. triedy v obci Ladzany

V rámci rekonštrukcií mostných objektov na Slovensku treba venovať zvýšenú pozornosť vhodným typom rekonštrukcie a kvalite realizovaných prác. Článok uvádza príklad rekonštrukcie mosta, ktorú realizovala firma COLAS Slovakia, a. s., v obci Ladzany v Banskobystrickom …
Sklápací most v Komárne po rekonštrukcii

Rekonštrukcia vrchnej stavby sklápacieho mosta v Komárne

Špecifikom riešenej mostnej vozovky bolo, že sa navrhovala na sklápacom moste. Riešenie výmeny krytu vozovky bolo vypracované s ohľadom na požiadavky objednávateľa dodržať pôvodnú hrúbku a hmotnosť sklápacej časti mostnej vozovky.
Obr. 3 Celková konštrukcia mosta vymodelovaná prostredníctvom BIM nástroja

Návrh mostného objektu 201-00 na ceste II/552 s využitím BIM nástroja

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., spracúva projektovú dokumentáciu stavby KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS). V rámci stavby sa navrhli dva trvalé mostné objekty (201-00, …
ABM prvky

PREFA Kysak: Už takmer 60 rokov tradície a kvality

Stredisko PREFA Kysak patrí medzi najstaršie prevádzky spoločnosti Inžinierske stavby, a.s., Košice, ktorá je od roku 2004 členom medzinárodnej skupiny Colas so sídlom vo Francúzsku. História produkcie PREFY Kysak siaha ďaleko do minulosti.
Obr. 12 Pohľad na vysúvaný most pri Ružomberku SO 213 počas výstavby

História betónových mostov zhotovených technológiou vysúvania

Aj keď sa technológia vysúvania používala už v 19. storočí pri výstavbe oceľových mostov, jej rozvoj pri výstavbe betónových mostov umožnil až vývoj materiálov s nízkym koeficientom trenia, medzi ktoré patrí aj polytetraflóretylén (PTFE), známy …
obr 6

TENSA®FINGER Typ RSFD – hrebeňový mostný záver od mageby

Za päť desaťročí sa mageba dilatačné závery osvedčili v tisícoch konštrukcií v tých najnáročnejších podmienkach. Tentokrát chceme predstaviť mostný záver, spĺňajúci tie najvyššie nároky na dopravné zaťaženie a pohodlie vodiča.
2018 12 06 Polcevera 03 Renzo Piano rid

Most pre zranené mesto

Počas silnej búrky 14. 8. 2018 sa v Janove zrútil most Morandi. V troskách zahynulo 43 ľudí, situácia si vyžiadala vyhlásenie núdzového stavu a mesto prišlo o jednu z najdôležitejších dopravných tepien.
Mosty na Dunaji v BA

Today all bridges are part of my life

“When I walk over them I recall many of the problems we faced during their construction and the solutions to resolve them. It is very satisfying to know that I made a significant contribution to …
Obr. 2 Celkový model pravého mosta SO 209 00

Návrh mostného objektu v zosuvnom území

Zakladanie mostných objektov patrí medzi prvotné práce pri stavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Ide o práce, ktoré sa musia realizovať v dostatočnom predstihu, aby nedochádzalo k prestojom na ostatných stavebných objektoch. Problémom pri návrhu zakladania …
Obr. 6 Celkový pohľad dvojtrám na podpernej skruži

Estakáda Podzávoz na diaľnici D3

Na novobudovanom, v súčasnosti rozostavanom úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec je najdlhším mostom SO 205-00 Estakáda Podzávoz. Celková dĺžka ľavého mosta je 803,0 m, celková dĺžka pravého mosta je 832,0 m s maximálnym rozpätím poľa …