Partneri sekcie:
Projekt D4R7

Nové dunajské súmostie bude mať spolu tri kilometre

Cieľom projektu diaľničného obchvatu Bratislavy, tvoreného diaľnicou D4 a rýchlostnou cestou R7, je vybudovať južnú časť nultého obchvatu Bratislavy a časť južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska.
titulny obrazok

Polymérový dilatačný mostný záver od mageby

Spoločnosť mageba, popredný dodávateľ konštrukčných ložísk, mostných záverov a iných vysokokvalitných výrobkov a služieb pre oblasť dopravy a stavebného odvetvia chce predstaviť jeden zo svojich výnimočných produktov, obzvlášť vhodných pre rekonštrukcie.
Obr. 6 Výstavba mosta nad veslárskou dráhou apríl 2020

Návrh a výstavba Dunajského súmostia

Projekt PPP D4R7 pozostáva z časti tzv. nultého bratislavského obchvatu (D4) a z novej radiálnej rýchlostnej cesty z hlavného mesta (R7), ktorá sa začína v križovatke Prievoz. Realizácia bude mať veľmi priaznivý vplyv na hlavné …
Výstavba lávky cez rieku Moravu 5

Lávka cez rieku Moravu

Cieľom projektu bola výstavba lávky cez rieku Moravu vrátane prístupových komunikácií. Stavba je výsledkom snahy Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja vytvoriť cezhraničný Archeopark Mikulčice – Kopčany a prepojiť tak pamiatky Veľkomoravskej ríše, unikátnu prírodu a dve národné siete …
Pohľad na nový most po spustení do prevádzky

Rekonštrukcia mosta v Nižnej

Súčasťou komunikácie I/59 v úseku medzi Tvrdošínom a Dolným Kubínom je aj mostný objekt 59-091, ktorý prevádza dopravu v obci Nižná ponad rieku Orava. Keďže stav mostného objektu, postaveného v roku 1953, už ďalej neumožňoval …
Letmá montáž hlavného poľa

Vybudovali nový most medzi mestami Komárom a Komárno

Nový cestný most cez Dunaj je jednou zo stavieb projektu Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj, Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou …
Realizácia nosnej konštrukcie

Most nad vetvami križovatky Prešov, západ

Mostný objekt 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ je dominantou križovatky, ktorá je súčasťou aktuálne realizovaného úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tento úsek D1 doplní hlavný diaľničný ťah …
Výsuvná skruž Strukturas

Železničná estakáda nad Nosickou priehradou

Výstavba najväčšieho mostného objektu stavby Modernizácia ŽSR Púchov – Žilina, 1. etapa, ktorý prevádza železničnú trať z pravého brehu vodnej nádrže Nosice na ľavý breh, pričom preklenuje vodnú nádrž a dve štátne cesty II. a III. triedy, sa …
Východný portál tunela Prešov

Betóny pre konštrukcie mostov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Betónové konštrukcie patria medzi najdôležitejšie súčasti diaľničných mostov. Požadovaná kvalita a trvanlivosť hotových mostov preto do veľkej miery závisia od parametrov použitých betónov. Na dosiahnutie očakávaných vlastností betónových konštrukcií sa musia použiť vhodné materiály, technológie …
rekonštrukcia mosta Ladzany

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste I. triedy v obci Ladzany

V rámci rekonštrukcií mostných objektov na Slovensku treba venovať zvýšenú pozornosť vhodným typom rekonštrukcie a kvalite realizovaných prác. Článok uvádza príklad rekonštrukcie mosta, ktorú realizovala firma COLAS Slovakia, a. s., v obci Ladzany v Banskobystrickom …
Sklápací most v Komárne po rekonštrukcii

Rekonštrukcia vrchnej stavby sklápacieho mosta v Komárne

Špecifikom riešenej mostnej vozovky bolo, že sa navrhovala na sklápacom moste. Riešenie výmeny krytu vozovky bolo vypracované s ohľadom na požiadavky objednávateľa dodržať pôvodnú hrúbku a hmotnosť sklápacej časti mostnej vozovky.