Mostné dilatačné závery TENSA®CRETE typu RE a RE-LS

Zdroj: mageba Slovakia

V portfóliu mostných dilatačných záverov (MDZ) spoločnosti mageba je aj typ TENSA®CRETE. Ide o MDZ pre šírky dilatačných špár do 80 mm pri type RE a 100 mm pri type RE-LS. Typ RE-LS má povrch vo forme sínusových platní, ktorý znižuje hluk, a to až o 80 %.

Pri mostných záveroch TENSA®CRETE sú krajné oceľové profily zalievané vodotesným polymérbetónom typu ROBO®FLEX. MDZ je vhodný pri novostavbách aj sanáciách. Hlavnou výhodou je rýchla a lacná montáž, pretože sa nevyžadujú žiadne ďalšie zásahy do spodnej nosnej konštrukcie.

Vďaka ich minimálnej montážnej hĺbke sú vhodné na dodatočnú inštaláciu predovšetkým tam, kde sú bitúmenové mostné závery rozjazdené v dôsledku intenzívneho používania alebo netesnia v mieste napojenia na asfalt.

To isté platí aj pri nahradení opotrebovaných kobercových mostných záverov, ktoré vykazujú poškodenia napríklad v dôsledku ťažkej dopravy. Vzhľadom na krátky čas montáže TENSA®CRETE mostných záverov a možnosť jej realizácie po etapách je pri tomto procese minimálne obmedzenie premávky.

Mostný dilatačný záver TENSA®CRETE – typ RE
Mostný dilatačný záver TENSA®CRETE – typ RE | Zdroj: mageba Slovakia,
Mostný dilatačný záver TENSA®CRETE – typ RE typ RE-LS
Mostný dilatačný záver TENSA®CRETE – typ RE typ RE-LS | Zdroj: mageba Slovakia

Mostné dilatačné závery TENSA®CRETE si nevyžadujú žiadne dodatočné vystuženie alebo kotvenie. Všetky zaťaženia sa prenášajú do mostného diela priamo cez kotviaci polymérbetón.

Pred tým, ako sa nanesie polymérbetón ROBO®FLEX, musí byť čerstvý betón vyzretý najmenej 14 dní. Inštaláciu mostných záverov TENSA®CRETE a nanesenie polymérbetónu ROBO®FLEX vykonáva kvalifikovaný a certifikovaný odborný personál. Koordináciu a odsúhlasenie prác zo strany stavby vykonávajú skúsení projektoví manažéri spoločnosti mageba.

Most nad riekou Hornád, rekonštrukcia v Košiciach
Most nad riekou Hornád, rekonštrukcia v Košiciach | Zdroj: mageba Slovakia

Mostný záver TENSA®CRETE je vďaka osvedčenému mageba tesniacemu profilu 100 % vodotesný. Tesniaci profil sa už desaťročia používa v mnohých mostných záveroch a naďalej sa neustále vyvíja a optimalizuje. Profil má niekoľko špeciálnych tesniacich bodov, aby sa zabránilo prieniku vody. V prípade, že by bol tesniaci profil poškodený vonkajšími mechanickými vplyvmi, možno ho rýchlo a cenovo výhodne vymeniť.

Výhody mostných záverov TENSA®CRETE:

• ideálne ako náhrada za bitúmenové dilatačné závery a kobercové mostné závery,
• minimálne obmedzenie premávky pri sanáciách,
• kratšia a jednoduchšia montáž ako pri bežných mostných záveroch,
• žiadne zasahovanie do nosnej konštrukcie ani do jej výstuže,
• vylepšená ochrana proti hluku v prípade použitia sínusových platní,
• realizácia kompletného stavebného výkonu vlastným odborným personálom.
Pri výrobe mostných záverov TENSA®CRETE sa používajú tieto vysokohodnotné materilály:
• oceľové profily S 235,
• tesniaci profil z EPDM,
• polymérbetón ROBO®FLEX, pozostávajúci z epoxidovej živice, tvrdiacej prísady a triedeného minerálneho plniva.

Cesta na Bankov – II/547 Čermeľská cesta po 16 mesiacoch prevádzky
Cesta na Bankov – II/547 Čermeľská cesta po 16 mesiacoch prevádzky | Zdroj: mageba Slovakia,

Polymérbetón ROBO®FLEX

Polymérbetón ROBO®FLEX bol špeciálne vyvinutý pre TENSA®CRETE mostné závery. V rozsiahlych testovaniach sa preukázal ako nanajvýš trvanlivý a odolný proti opotrebeniu a zaťaženiu. V spolupráci s univerzitou v Innsbrucku sa realizovalo viacero testov, ktoré potvrdili jeho trvanlivosť. Materiál pri nich odolal bez poškodenia dvom miliónom cyklom pri požadovanom skúšobnom zaťažení 160 kN.

Porucha sa prejavila vždy v spodnej nosnej konštrukcii, a nie na rozhraní medzi polymérbetónom a betónovým, respektíve oceľovým povrchom. Vďaka nízkej viskozite polymérbetónu výborne vypĺňa všetky dutiny. Požadovanú pevnosť v tlaku (aby odolal dopravnému zaťaženiu) dosiahne približne po 4 až 6 hodinách (v závislosti od teploty).

Rekonštrukcia mosta na Ceste na Bankov – II/547 Čermeľská cesta
Rekonštrukcia mosta na Ceste na Bankov – II/547 Čermeľská cesta | Zdroj: mageba Slovakia

Riešenia overené viac ako 20 rokov

Naše MDZ kotvené polymérbetónom sa celosvetovo spoľahlivo používajú už viac ako 20 rokov, a to v ťažkých dopravných podmienkach na diaľniciach a cestách prvých tried. Okrem osvedčených vlastností výrobku ROBO®FLEX prispievajú k vysokej kvalite a trvanlivosti aj dlhoročné skúsenosti kvalifikovaných výrobných a montážnych pracovníkov spoločnosti mageba, ktorá disponuje procesne orientovaným systémom kvality certifikovaným v súlade s normou ISO 9001/EN 29001.

Rekonštrukcia cesty č. 111517 v Považskej Bystrici (most Orlové)
Rekonštrukcia cesty č. 111517 v Považskej Bystrici (most Orlové) | Zdroj: mageba Slovakia

Na Slovensku realizovala mageba Slovakia, s. r. o., od začiatku roka 2020 celkovo 5 projektov, kde bol použitý mostný dilatačný záver typu TENSA®CRETE. Tieto projekty zahŕňali celkovo výrobu, dodávku a montáž 186 m tohto typu mostného dilatačného záveru. Ako pri iných, aj pri týchto projektoch bola spoločnosť hrdá, že mohla predviesť technickú stránku svojich výrobkov a kvality svojich pracovníkov či už v samotnej výrobe, alebo pri následnej montáži pri osádzaní mostných záverov.

TEXT A FOTO: mageba Slovakia, s. r. o.