Kompozitné prekrytie železničných mostov na zníženie hlučnosti

Pri rekonštrukciách železničných tratí sa často hľadá bezúdržbové riešenie konštrukcií so znížením hlučnosti prevádzky trate. Jedným z príkladov takéhoto riešenia je opravený most na predtým nefunkčnej trati v obci Lužianky pri Nitre. Vďaka investícii a výstavbe automobilky Jaguar Land Rover došlo k obnoveniu železničnej trate.

V súvislosti so zastavanou oblasťou s rodinnými domami bolo potrebné vyriešiť hlučnosť kovových konštrukcií a nahradiť ich tichším variantom z kompozitného materiálu. Na základe tejto požiadavky bolo navrhnuté technické riešenie kompozitných konštrukcií MEA vrátane samotnej realizácie.

Pred rekonštrukciou | Zdroj: MEA Water
Po rekonštrukcii | Zdroj: MEA Water

Súčasťou renovácie bola aj výmena prekrytia železničných mostov. Pôvodné oceľové dosky na moste boli hlučné a náročné na údržbu.

Výmenou za kompozitné rošty MEA s protišmykovou úpravou, odolnosťou proti olejom a korózii sa nielen zvýšila bezpečnosť, ale hlavne sa výrazne znížila hlučnosť železnice a nároky na pravidelnú údržbu. Nízka hmotnosť roštov a profilov znižuje celkové zaťaženie konštrukcií a umožňuje vyriešiť aj atypické rozmery alebo detaily pri výstavbe.

Video – možnosti kompozitných konštrukcií na dopravných stavbách:


Viac na https://www.mea.sk/mea-kompozity/kategorie/5