Geotechnical Baseline Report (GBR), nástroj na riadenie rizík

Dlhé roky boli geotechnické údaje zhromaždené počas projektovej fázy sprístupňované zhotoviteľom, ale zmluvné dokumenty zvyčajne odmietali akúkoľvek zodpovednosť za riziko interpretácie údajov. Zhotovitelia (uchádzači o zákazku) zväčša nemajú čas ani na zaručenú návratnosť investícií na uskutočnenie …

Stabilizačná konštrukcia ŠIDLO-X v lokalite Svätý Anton

Článok sa zaoberá geotechnickým riešením stabilizácie havarijného zosuvu v obci Svätý Anton v rámci výkonu bezodkladných havarijných opatrení. Havarijný zosuv predstavoval bezprostredné riziko pre komunikáciu 1. triedy I/51 a premávku na nej, ako aj pre priľahlé objekty. Stabilizácia …
SO 212-00

Výstavba mostov na úseku D1 Budimír – Bidovce z pohľadu geodeta

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce tvorí spoločne s časťou úseku R2/R4 súčasť základného komunikačného systému Slovenskej republiky a zároveň siete diaľnic a rýchlostných ciest na našom území. Spolu s rýchlostnou cestou R2/R4, úsek Šaca – Košické Oľšany, vytvorí predpoklad …