Partneri sekcie:

Chronológia výstavby tunela Sitina

Chronológia výstavby tunela Sitina

Bratislavský tunel Sitina slávnostne otvoria 23. júna a bude celý deň výnimočne sprístupnený aj pre verejnosť. Diaľničný tunel budovali 3,5 roka a stál 4,5 miliardy Sk. Meria 1 440 metrov a je súčasťou úseku Lamačská cesta – Staré grunty. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, v čase spustenia do prevádzky sa očakáva vyťaženosť 20 000 vozidiel za 24 hodín v oboch smeroch. Oficiálna kolaudácia je plánovaná od 11. do 16. júna.

S tunelom súvisia ďalšie stavby v jeho okolí, ktoré by mali byť vybudované do konca septembra. Tunel Sitina sa nachádza na diaľnici D2. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá s dvoma jazdnými pruhmi. Je súčasťou úseku Lamačská cesta-Staré grunty. V každej tunelovej rúre je jeden núdzový záliv. Rúry sú prepojené únikovými chodbami na piatich miestach. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,5 metra, po oboch stranách sú chodníky 1 meter široké.
História výstavby tunela:

rok 1995-1996 – začiatok projektovej prípravy časti diaľnice Lamačská cesta-Staré grunty v Bratislave štúdiou trasy a výberom optimálneho variantu v procese EIA. Náročnú projektovú dokumentáciu takmer 7 rokov tvoril Dopravoprojekt Bratislava, a. s., v spolupráci s investorom novej diaľnice Slovenskou správou ciest (SSC).
  
rok 1998-1999 – projektová príprava pokračovala spracovaním Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a Dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP).
 
rok 2002 – realizovalo sa výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Spomedzi troch súťažiacich vybrala príslušná komisia napokon japonsko-české konzorcium Taisei Corporation – Skanska DS, a. s.

2. júna 2003 – položením základného kameňa sa v Mlynskej doline v Bratislave začala výstavba diaľničného úseku D2 Lamačská cesta – Staré grunty, ktorého takmer 60 % prác predstavuje unikátny tunel Sitina. Stavba nového diaľničného úseku bude mať 3,3 km, z toho tunelom pôjde 1,4 km. Stavba obsahuje 10 mostných objektov. Pretože bude jeho trasa prechádzať cez súčasný vstup do ZOO, súčasťou stavby je aj nový vstup do ZOO, a to od ulice Staré grunty.

30. októbra 2003 – začiatok razenia tunela od juhovýchodného portálu.
4. decembra 2003 – metropolita Slovenska arcibiskup Ján Sokol posvätil diaľničný tunel Sitina. Tunel pri tejto príležitosti pomenovali podľa dávnej tradície po manželke primátora Bratislavy Františke Ďurkovskej – Tunel Františka. Krstná matka tunela potom v stene pravej tunelovej rúry odhalila sošku patrónky baníkov Svätej Barbory, ktorú arcibiskup Sokol tiež posvätil a poprosil patrónku o ochranu ľudí, ktorí na tuneli pracujú.
  
leto 2004 – začiatok razenia tunela od severozápadného portálu.

7. novembra 2004 – razenie približne 1,5 km dlhého bratislavského tunela Sitina spomalili zložité geologické podmienky. Problémy razičom spôsobila značne tektonicky narušená hornina. Pretože hrozil zával, museli boky tunela spevňovať striekaným betónom.

10. marca 2005 – za účasti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu slávnostne prerazili budovaný diaľničný tunel Sitina, ktorý spojí hlavné tranzitné tepny mesta Bratislavy.

27. júla 2005 – konzorcium zložené z japonskej firmy Taisei Corporation a českej spoločnosti Eltodo EG získalo časť zákazky na poslednom nedostavanom úseku diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty, ktorá vedie z Česka cez Bratislavu do Maďarska. Išlo o dodávku technológie pre tunel Sitina v Bratislave v dĺžke 1 470 metrov.

8. novembra 2005 – v bratislavskom tuneli Sitina dokončili vozovku. Jej cementovobetónový povrch je oproti tradičnému asfaltu odolný proti zaťaženiu pri každej teplote. Netvoria sa na ňom nebezpečné koľaje, je nehorľavý, má dlhú životnosť.

5. júna 2006 – diaľničným tunelom Sitina v oboch smeroch autom po prvý raz prešiel minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič v rámci kontrolného dňa na stavbe južného diaľničného obchvatu Lamačská cesta – Staré grunty v Bratislave.

19. apríla 2007 – dodávateľské konzorcium tunela Sitina žiadalo od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) niekoľko sto miliónov korún navyše a hrozilo žalobou. Konzorcium sa cítilo byť poškodené prudkým posilnením koruny, pretože v zmluve nie je zadefinovaný fixný výmenný kurz koruny voči euru. Druhým problémom zostalo navýšenie objemu prác na stavbe.

20. apríla 2007 – inštalácia a úspešné skúšky technologických zariadení v bratislavskom tuneli Sitina boli ukončené. Technológia odvetrania stavby spĺňala najprísnejšie bezpečnostné kritériá.

28. – 29. apríla 2007 – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vykonala skúšky dopravných stavov tunela Sitina v Bratislave. Skúšala stavy tunela v súvislosti s jeho blížiacim sa odovzdaním do prevádzky.

Zdroj: TASR

KategórieDoprava