Partner sekcie:
  • Ostendorf - OSMA
  • METROSTAV
Bezpečnostné prvky na cestách ako súčasť projektu

Bezpečnostné prvky na cestách ako súčasť projektu

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., (NDS) predstavuje bezpečnosť na cestných komunikáciách jednu z priorít. Ako správca a vlastník diaľničnej infraštruktúry si spoločnosť túto otázku na diaľniciach a rýchlostných cestách uvedomuje a usiluje sa rozširovať zavádzanie bezpečnostných prvkov. O možnostiach …
Diaľnica D1 Svinia – Prešov-západ

Diaľnica D1 Svinia – Prešov-západ

(2. časť druhej etapy diaľnice D1 Fričovce – Prešov-západ) Diaľnica D1 je súčasťou multimodálneho koridoru číslo V vetva A smerujúceho cez slovenské územie v smere Bratislava – Žilina – Prešov­ ­– Košice až do Užhorodu na Ukrajine. V úseku …
Je výhodné, keď stavbu dokončíme skôr

Je výhodné, keď stavbu dokončíme skôr

Jednou z hlavných činností Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) je príprava a realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných­ ciest na základe vládou schváleného Plánu rozvoja diaľnic a ciest SR. Jednotlivé investičné akcie sú financované okrem zdrojov zo štátneho­ …
Výstavba diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer

Výstavba diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer

Rozvoj ekonomiky Slovenska so zvyšujúcimi sa nárokmi na prepravné vzťahy vyvoláva potrebu urýchleného dobudovania siete diaľnic a rýchlostných ciest. Narastajúca intenzita automobilovej dopravy sa na existujúcich štátnych cestách prejavuje ich preťažením, hlavne v častiach nadväzujúcich na už …