Partneri sekcie:

Bratislavský obchvat budúci rok nedokončia

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala bude musieť byť problémový násyp na úseku D4 pri Jarovciach odstránený, existuje dôvodné podozrenie, že takýchto umelých kopcov plných odpadu je viac a minister bude iniciovať ekoaudit aj v ostatných častiach stavby D4R7.

Nie je to len azbest, ktorého výskyt potvrdili kontrolné vrty, ale aj brvná, kachličky, sklo, teda nevhodný materiál, ktorý je v rozpore so stavebným povolením a so stavebným projektom. Definitívny verdikt o násype dá špeciálny stavebný úrad v polovici mája.

K situácii sa vyjadril na svojom facebookovom profile Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti KAMI PROFIT:

„Paráda, som si myslel, že to otvoríme budúci rok. Ale asi tu nejde o obchvat, tu ide o alibizmus… nezmysel a ten motorista občan je na poslednom mieste!

To je taký pseudohumanizmus. Zatiaľ čo azbest v násype nie je pre nikoho zdraviu škodlivý, tak jeho presýpaním a manipuláciou znova ideme ohroziť ľudské životy. Nehovoriac o tom, že znova sa odkladá dokončenie obchvatu na neurčito.”

Zdroj: Denník N, Aktuality.sk, www.facebook.com/MilinKanuscak