Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Fasáda ako investícia?

image 89741 25 v1

Pri výbere fasádnej omietky by sme mali zohľadniť oveľa viac ako len cenu. Jeden z veľmi dôležitých parametrov je práve trvalá udržateľnosť a dlhodobá čistota fasády.

Témou trvalej udržateľnosti sa zaoberal viac ako 10 rokov výskumný tím pod vedením Dr. Jürgen Lorenz v centrálnom laboratóriu Baumit vo Wopfingu. A ďalších 10 rokov ju neustále vylepšuje a zdokonaľuje. Práve vo fasádnej omietke a farbe Baumit Nanopor sa spojila nanotechnológia s fyzikálnym princípom fotokatalýzy.


Nanotechnológia je jedna z kľúčových tém 21. storočia. Základnými prvkami sú nanočastice. Tie síce nemôžeme vidieť voľným okom, ale môžeme pozorovať ich pôsobenie vo forme kvalitnejších, účinnejších a trvanlivejších materiálov.
Nanoporéznu štruktúru povrchu omietky tvoria nanopóry a tie sú príliš malé pre organické aj anorganické čiastočky nečistôt, ktoré sa nedokážu pevne „usadiť“ na povrchu. Spolu s pôsobením prírodných síl ako je vzdušná vlhkosť, vietor, dážď, UV-žiarenie a teplotné zmeny dochádza k uvoľňovaniu nečistôt z fasády a povrch fasádnej omietky a farby tak ostáva prirodzene čistý a krásny.

Mnohé omietky využívajú princíp vysokej hydrofobizácie, tzv. efekt silného povrchového napätia v kvapke vody, ktorá má v tvare guľôčky minimálny kontakt s povrchom omietky. Fasáda sa tak umýva stekajúcou vodou. Ale čo s miestami, ktoré sú chránené pred zrážkami? Baumit Nanopor vďaka tenkej hydrofilnej vrstve na povrchu funguje na úplne inom princípe. Nanoporézna vrstvička absorbuje vlhkosť a znižuje povrchové napätie v kvapke vody. Tá vsakuje do vrchnej časti omietky a pri opätovnom odparovaní vytláča nečistoty zachytené v omietke. Nanopóry udržiavajú optimálny vlhkostný režim nielen v kontakte so zrážkovou vodou, ale aj so vzdušnou vlhkosťou.


A ako ochrániť fasády pred tvorbou rias?

Riasy sú mikroorganizmy, ktoré potrebujú pre svoj život úplne bežné podmienky, ako je svetlo, živiny, bežná teplota a hlavne voda – vlhkosť. Mohli by sme povedať, že tvorba rias je prirodzená. Ale pri dodržaní istých princípov a správnom výbere materiálu vieme fasádu ochrániť aj pred týmto nežiaducim javom. Hlavne v prostredí, ktoré je náchylnejšie na tvorbu rias, ako napr. blízkosť lesa, vodných plôch, tienisté prostredie je potrebné zvážiť architektúru objektu, orientáciu a správny výber omietky a zateplenia. Nesmieme zabúdať ani na pravidelnú údržbu fasády.
Práve problém rias na fasádach priniesol novú inováciu pre produkty Baumit Nanopor a to princíp fotokatalýzy. Fotokatalýza znamená chemický rozklad organických látok za prítomnosti denného svetla. Aby táto reakcia prebehla, musí byť v štruktúre materiálu zabudovaný katalyzátor a to oxid titaničitý (TiO2), ktorý sa aktivuje pôsobením ultrafialového slnečného žiarenia. Za pomoci fotokatalýzy dochádza k rozkladu organických nečistôt ako sú riasy, huby, baktérie a ďalšie mikrobiologické organizmy. Tie ostávajú na povrchu v neaktívnej podobe, odkiaľ sú následne vplyvom prírodných síl odstraňované preč z povrchu.

Tradičná ochrana fasádnych omietok a farieb je založená na báze chemických látok, ktoré ale časom strácajú účinnosť. Nový jedinečný spôsob ochrany pred organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je dlhodobo udržateľný z pohľadu ochrany životného prostredia a zároveň je zárukou dlhodobo čistej fasády s minimálnymi nárokmi na údržbu a obnovu počas jej životnosti. Vďaka týmto vlastnostiam ostáva fasádna omietka a farba Baumit Nanopor dlhodobo čistá, odolná voči tvorbe rias a zároveň šetrí vaše náklady na údržbu v budúcnosti.

Text a foto: Baumit

www.baumit.sk

Komentáre