Fasádne StoDeco profily

Sto Deco profily na fasáde bytového domu Hop House v Londýne

Poškodeným starým stavbám vracajú ich pôvodný vzhľad, novostavbám prepožičiavajú individuálne rysy

StoDeco profily sú vytvorené pre použitie na fasádach, a to buď samostatne, alebo v kombinácii s kontaktným zateplením. Ich prednosťou je tvarová stálosť, nehorľavosť, nízka nasiakavosť, nízka hmotnosť a dobrá opracovateľnosť. Profily je možné používať v zatepľovacích systémoch z EPS aj minerálnej vlny a pre každý objekt je možné vybrať ten najvhodnejší systém.

StoDeco profily vyzerajú ako pravý, ťahaný štuk a používajú sa dokonca aj na pamiatkovo chránených objektoch. Sto má v ponuke viac ako 250 profilov a prvkov, vhodných pre historické fasády. Moderné profily sú určené predovšetkým na zatepľovacie systémy, k dispozícii sú aj individuálne profily, ktoré umožňujú originálne stvárnenie, úplne podľa požiadaviek architektov.

Historické profily

Práve klasické fasády sú silne zaťažované životným prostredím. Samotné profily z pieskovca, opracované kamenárom, nie sú dlhodobo odolné vplyvom životného prostredia a ako originálne repliky sú väčšinou príliš drahé. Sto ponúka riešenie aj pre pamiatkovo chránené objekty v podobe historických deco profilov, ktoré sú často jediným vhodným riešením z hľadiska zachovania pôvodného vzhľadu i odolnosti.

Moderné profily

Ak sa rozhodnú projektanti alebo investor pre úplne moderný a väčšinou originálny dizajn, môžu si byť istí, že so StoDeco profilmi navrhované prvky zrealizujú úplne podľa svojich predstáv. Homogénny masívny materiál dovoľuje technicky bezchybné riešenia. Rezy sa dajú robiť presne, bez rizika zlomenia filigránskych kontúr. Moderné deco profily sú určené predovšetkým na zatepľovacie systémy. V ponuke sú alternatívy s hrubým alebo naopak hladkým povrchom. Majú nízku tepelnú vodivosť a minimálnu tepelnú rozťažnosť. Do vyloženia 5 cm je možné použiť len lepené profily.

Plastický StoDeco panel
Plastický StoDeco panel |

Individuálne profily

U pamiatkovo chránených objektov alebo pri sanácii starých objektov je zhotovenie na mieru často jediným možným riešením. StoDeco profily v tomto prípade ponúkajú takmer dokonalú reprodukciu originálu. U obzvlášť komplikovaných profilov môžu byť požadované viacdielne prvky. Segmenty sú potom z jedného kusu bez škár. U profilov s väčšou hmotnosťou je vyžadované a odporúčané vystuženie oceľovými profilmi. Pre individuálne návrhy ponúka Sto riešenie pre najrôznejšie estetické stvárnenia.

Tak môžu byť zhotovené napr. hlavice a segmentové obklady stĺpov. Z dosiek rôznej hrúbky možno tiež vyfrézovať geometrické tvary, ktoré ako dekoratívne prvky oživia veľké plochy fasád. Individuálne deco profily sú určené na realizáciu požiadaviek architektov, ktorí chcú stvárniť originálny, individuálny profil budovy podľa vlastného návrhu. Sú vhodné aj pre veľké vyloženia, tvorbu nápisov či firemného loga.

Príklad použitia Sto Deco profilov na fasáde s kontaktným zatepľovacím systémom
Príklad použitia Sto Deco profilov na fasáde s kontaktným zatepľovacím systémom |

Rozsiahly sortiment a široké možnosti opráv a povrchových úprav

Systém StoDeco profilov ponúka rôznorodý sortiment fasádnych profilov (šambrán), podokenných ríms, kordónových ríms, oblúkov, bosáží, podokenných opôr a hlavíc, pätiek stĺpov a dekoratívnych prvkov. Ak dôjde k ich poškodeniu, je možné materiál bez problémov opraviť lepidlom StoDeco Coll.

Montáž StoDeco profilu
Montáž StoDeco profilu |

Tiež čisté zlomenie profilu nie je problémom. Preto možno StoDeco profily a dosky vzájomne spájať kvalitne a bez optických nedostatkov. Prvky sa vyznačujú vysokou hustotou materiálu, chemickou odolnosťou, hladkým povrchom a mimoriadnou stabilitou. Škáry bývajú často slabými miestami v systéme, avšak u tohto homogénneho materiálu to nie je vďaka veľmi nízkemu koeficientu rozťažnosti témou. Posledný „šmrnc“ potom dodá povrchová úprava farbou. Tiež tu ponúka Sto prvotriedne riešenie.

A pretože povrch StoDeco profilu poskytuje dobrú priľnavosť a je nastavený pre omietky a farby Sto, možno prvky rýchlo a v najlepšej kvalite povrchovo upraviť. Povrch môže mať buď jednoduchý hladký, alebo štruktúrovaný náter či úpravu so vzhľadom pieskovca. Optimálna priľnavosť je garantovaná len pri použití povrchových úprav a farieb Sto.

Všetko podstatné o StoDeco profiloch nájdete na www.sto.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti STO Slovensko, s.r.o.