image 63434 25 v1
Galéria(6)

Detaily fasády bazénovej haly

Partneri sekcie:

Architekti DRNH: „Výsledok stavebnej intervencie sme podriadili priorite pohľadovo minimalizovať objekt zo všetkých viditeľných strán z mesta. Objekt sme navrhli podľa zásad landscape architecture a spĺňa všetky parametre energeticky úspornej stavby.“

bazen litomysl foto c tom
bazen litomysl 04
bazen litomysl foto 11
plavecky bazen D2
plavecky bazen 1
plavecky bazen D1

D1
1 Titánzinkový plech s hrúbkou 0,7 mm    
2 OSB doska s hrúbkou 24 mm
3 Titánzinkový plech s hrúbkou 0,7 mm
4 Žľabový hák, niektoré s vnútornou spojnicou. Na spádovanie oplechovania vnútri žľabu slúži ohýbaná oceľová plochá tyč 6/30 mm.
5 Hliníková fasádna konštrukcia typu stĺpik – priečny trám s pohľadovou šírkou profilov 50 mm, vodorovný priečny trám s nízkou uzatvorenou prítlačnou lištou
6 Skladba strechy:

 • Plechová krytina TiZn plech, RŠ 570, pozdĺžna stojatá drážka    0,6
 • Separačná vrstva – priestorová slučková rohož    8
 • Poistná hydroizolácia – asfaltové pásy, polyesterová nosná vložka min. 180 g/m2 3
 • Horúci asfalt AOSI 85/25 – približne 4 kg/m2    5
 • Tepelná izolácia – dosky z penoskla    150
 • Tepelná izolácia – dosky z penoskla    150
 • Horúci asfalt AOSI 85/25 – približne 4 kg/m2    5
 • Debnenie z vodovzdornej preglejky,     25
 • škáry prelepené pásikmi asfaltovej lepenky so šírkou 150 mm 25

D2
1 Podlahové pororošty (oko 5010, nosný pás 25/2 mm s obvod. lemovaním)
2 Zabetónovaná pásnica, plochá tyč 60/5 mm
3 Oceľová konzola, plochá tyč 60/5 mm
4 Štrkový násyp
5 Voľne vložený ohýbaný plech (maska)
6 Skladba podlahy:

 • Bridlicová dlažba    10
 • Lepiaci tmel flexibilný    3
 • Betónová mazanina vystužená kari sieťou W6 150 × 150    150
 • Zhutnené štrkové lôžko fr. 16/32    300
 • Zhutnená zemina

7 Striekaná PUR pena
8 Dosky XPS
9 L-profil 30/30/3 mm
10 Hliníková fasádna konštrukcia typu stĺpik – priečny trám s pohľadovou šírkou profilov 50 mm, vodorovný priečny trám s nízkou uzatvorenou prítlačnou lištou osadený pod úrovňou priliehajúceho terénu
11 Podlahová mriežka (čierny plast)
12 Príruba štrbiny (nosný profil mriežky)
13 Ukončovací profil dlažby
14 Kotevný tŕň (armatúra)
15 Monolitický ŽB strop
16 Prívod VZT  225
17 Hrdlo na napojenie spiro potrubia
18 Zalomená stropná doska
19 Odvod kondenzátu ∅ 30
20 Skladba podlahy:

 • Bridlicová dlažba    10
 • Lepiaci tmel flexibilný    3
 • Stierková hydroizolácia flexibilná    2,5
 • Betónová mazanina v spáde (s podlahovým vykurovaním)    65 – 90
 • Reflexná fólia
 • Izolácia EPS Stabil S100    70
 • Stierková hydroizolácia flexibilná    2
 • Železobetónová stropná doska    200

21 ±0,000 = Podlaha

Foto: Tomáš Malý
Dokumentácia: DRNH