image 68682 25 v1

Diagonály okolo okien a životnosť ETICS

Partneri sekcie:

Kedy sa robia diagonály okolo okien?

Ak sa chystáte zatepliť dom a chcete sa poradiť s odborníkom nielen o farebnom riešení svojej fasády, napíšte nám!

VIAC INFO O SÚŤAŽI

Realizáciu diagonál okolo okien upravuje STN 73 2901, ktorá stanovuje, že pred zhotovením výstužnej vrstvy sa musí v rohoch otvorov vždy zhotoviť diagonálne zosilňujúce vystuženie pásom sklovláknitej mriežky s rozmermi aspoň 300 × 200 mm.

Najskôr sa lokálne nanesie vrstva lepida, do ktorej sa vtlačí diagonálna výstuž, a následne sa prebytočné lepidlo stiahne antikorovým hladidlom s rovnou hranou. Pri vytváraní celoplošného armovania sa postupuje aj v tomto mieste štandardným spôsobom. Nastáva tu tá istá situácia ako pri prekrývaní výstužných pásov mriežky. Platí, že krytie sklotextilnej mriežky má byť minimálne 1 mm, v miestach presahov mriežky minimálne 0,5 mm.

Aká je životnosť tepelnoizolačného systému?

Na všetky kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit sú vystavené európske technické osvedčenia. Ustanovenia obsiahnuté v týchto osvedčeniach sa zakladajú na predpokladanej deklarovanej životnosti vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému s omietkou najmenej 25 rokov, a to za predpokladu, že nainštalovaný systém sa správne používa a udržiava. Ukazovatele uvedené v kolónke životnosť si však nemožno vykladať ako záruku poskytovanú výrobcom alebo osvedčovacím miestom.

Na vaše otázky súvisiace so zatepľovaním bytových domov odpovedal Ing. Miroslav Stano zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o.

FOTO: Baumit