Budúcnosť stavebníctva tkvie v moderných technológiách. Aké sú najnovšie trendy?

Stavebníctvo sa často kritizuje pre nadmerný konzervativizmus a byrokratické spracovávanie dokumentácie. Zavádzanie nových technológií nie je jednoduchá úloha, avšak práve ony robia stavby múdrejšími, bezpečnejšími a udržateľnejšími.

PlanRadar, poskytovateľ poprednej platformy pre digitalizáciu v stavebníctve, prináša prehľad najužitočnejších moderných technológií, ktoré sa v odvetví presadzujú v stále väčšom rozsahu a napĺňajú aj tie najodvážnejšie predstavy o budúcnosti:

BIM

Zahŕňa nielen virtuálne modelovanie budov, ale aj komplexné digitálne zobrazenie fyzických a funkčných charakteristík objektu po celý životný cyklus stavby. Všetky komponenty a nuansy návrhu, ktoré sú pre objekt relevantné sa zachytia a zohľadnia v jednom virtuálnom modeli, tzv. digitálnom dvojčaťu.

Pri odstránení alebo nahradení niektorého prvku či doplnku sa celý model prepočíta s danou korekciou. Vďaka funkciám BIM tak špecialisti môžu vidieť všetky potenciálne nezrovnalosti či konflikty a zjednať ich nápravu, podobne ako kalkulovať zdroje.

Zdroj: PlanRadar GmbH

Cloudové služby a mobilné technológie

Cloudové úložiská môžu obsahovať širokú škálu segmentovaných informácií a nástrojov, od nástrojov pre architektov až po systémy riadenia projektov, ktoré má každý člen tímu kedykoľvek k dispozícii na tablete či smartfóne.

„Všetci tak majú prístup k najnovším informáciám a komunikácia prebieha v reálnom čase. Navyše množstvo dát uložených v cloude je neobmedzené, takže spoluprácu sa žiadne medze nekladú,“ komentuje Ivan Petráš, expert spoločnosti PlanRadar na digitalizáciu procesov pri realitných projektoch.

Umelá inteligencia

Nové stavebné technológie nemôžu dosť dobre fungovať bez strojového učenia a umelej inteligencie. Tá je v skutočnosti neviditeľný pomocník, ktorý analyzuje „terabajty“ dát zhromaždených od ľudí, ale aj napríklad z rôznych senzorov alebo programov.

Vyhľadáva v nich vzorce a fakty, ktoré môžu poslúžiť v širokej škále úloh, kde znížia náklady a umožnia predvídať riziká či efektivitu niektorých prác.

Zdroj: PlanRadar GmbH

Virtuálna realita

VR vytvára „reálny“ svet v digitálnom prostredí pomocou fotografií, renderingu a 360° videa. Táto technológia dokáže ľudí navigovať v realistickom digitálnom prostredí, kde je tiež možná interakcia s objektmi v reálnom čase.

Je to unikátna skúsenosť „z prvej ruky“, ktorá testuje životaschopnosť nových návrhov, sleduje pokrok, identifikuje problémy v ranej fáze výstavby a čím ďalej tým viac sa tiež presadzuje v klientskych centrách developerov pri prezentácii nových bytov zákazníkom.

Robotizácia

Napriek prevažujúcej ručnej práci, aj v stavebníctve sa postupne prijímajú inteligentné riešenia. Robotické exoskelety môžu urýchliť prácu a zvýšiť produktivitu na stavenisku, pretože sila osoby v takom „obleku“ sa mnohonásobne zvýši, pričom práca je podstatne bezpečnejšia.

Okrem toho sa stále viac presadzujú aj drony. Tie napríklad umožňujú monitorovať staveniská pomocou kamier, takže nie je potrebné osobne kontrolovať stavbu; namiesto toho sa dajú okamžite vysielať ľudia na vyriešenie problému. Drony tiež môžu dodávať stavebný materiál na určené miesto, čo znižuje počet potrebných vozidiel.

Zdroj: PlanRadar GmbH

3D modelovanie

Aj keď sa táto technológia v stavebníctve používa dlhé roky, až v poslednej dobe sa vďaka vyššej produktivite a možnosti ľahko vytvoriť konštrukcie s rôznou zložitosťou začala reálne využívať v širokom meradle.

Vyhotovenie stavebných blokov či iných komponentov z rôznych materiálov priamo na stavenisku znižuje nielen výrobné náklady, ale aj náklady na logistiku a personálne náklady.

Zdroj: PlanRadar GmbH