Bituclair svetlý asfalt

Bituclair – svetlý asfalt pre svetlejšie mesto

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. vyše 65 rokov ponúka kvalitné služby svojim zákazníkom najmä pri výrobe asfaltom obaľovaných zmesí a aj pri ich zabudovaní. Od r. 2000 je naša spoločnosť súčasťou francúzskej stavebnej skupiny COLAS, ale až v nadchádzajúcom roku 2020 sa staneme jej organickou súčasťou aj zmenou mena na COLAS Slovakia, a.s. v rámci fúzie s už bývalými Inžinierskymi stavbami v Košiciach.

Silnou stránkou COLASu je podpora inovatívnych technológií a produktov v cestnom staviteľstve. Takýmto produktom je aj Bituclair – riešenie pre projekty s vysokými nárokmi na estetické stvárnenie spevnených plôch.

Pomocou tohto syntetického transparentného spojiva s medovým zafarbením vieme v kombinácii s rôznymi farebnými odtieňmi pripraviť prakticky akúkoľvek farebnosť asfaltu.

Pomocou tohto syntetického transparentného spojiva s medovým zafarbením vieme v kombinácii s rôznymi farebnými odtieňmi pripraviť prakticky akúkoľvek farebnosť asfaltu. V súčasnosti realizujeme spevnené plochy v rámci projektu Archeologického parku Mikulčice – Kopčany a pre obrusnú vrstvu cyklotrasy neboli použité žiadne farbivá, piesková farebnosť cyklotrasy je tak daná najmä farebnosťou kameniva, čím dotvára pôvodnú architektúru.

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

www.colas-sk.sk