/ Podlaha /

Lepenie veľkoformátového obkladu a dlažby (pracovný postup)

Na manipuláciu s obkladom, jeho prenos a inštaláciu je potrebné použiť transportné lišty s nastaviteľnými vákuovými prísavkami.

16 | Vyrezanie pozdĺžneho otvoru

Potom sa pomocou rezačky s diamantovým kotúčom vyhotoví rovný rez medzi všetkými dierami. Tým sa zníži napätie v rohoch, ktoré by mohlo spôsobiť trhliny v obkladovom prvku.

16 | Vyrezanie pozdĺžneho otvoru
16 | Vyrezanie pozdĺžneho otvoru | Zdroj: Mapei

17 | Vhodné lepidlo

Podľa druhu podkladu, typu a formátu obkladového prvku, miesta použitia a podmienok okolia sa vyberie vhodné lepidlo. Suchá zmes lepidla sa zmieša s predpísaným množstvom vody na homogénnu zmes bez hrudiek.

17 | Vhodné lepidlo
17 | Vhodné lepidlo | Zdroj: Mapei

18 | Lepidlo na podklad

Lepidlo sa nanesie na podklad v jednom smere, bez akýchkoľvek kruhových pohybov, paralelne s kratšou stranou obkladu. Tým sa zabezpečí rýchlejšie vytlačenie vzduchu pri zatlačení obkladového prvku. Na nanesenie lepidla na podklad sa použije oceľové zubové hladidlo so šikmým zubom (min. 10 mm).

18 | Lepidlo na podklad
18 | Lepidlo na podklad | Zdroj: Mapei

19 | Lepidlo na obklad

Lepidlo sa nanesie na rubovú stranu obkladového prvku v rovnakom smere ako na podklad (vždy paralelne s krašou stranou) zubovou stierkou so štvorcovým tvarom zuba (min. 3 až 4 mm). Tým sa zabezpečí takmer 100 % zmáčanie zadnej strany obkladu lepidlom.

19 | Lepidlo na obklad
19 | Lepidlo na obklad | Zdroj: Mapei

20 | Prenos obkladu

Na zabezpečenie jednoduchšej manipulácie a nalepenie obkladového prvku sa použijú transportné lišty s vákuovými prísavkami.

20 | Prenos obkladu
20 | Prenos obkladu | Zdroj: Mapei