XII. ročník celoštátnej konferencie ELTECH SK 2022

Základné informácie

Spoločnosť Elektro management, generálny partner SALTEK Slovakia s.r.o., poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci a domáci a zahraniční výrobcovia el. prvkov a zariadení pozývajú všetkých revíznych technikov, projektantov elektro a pracovníkov elektromontážnych firiem na celoštátnu konferenciu ELTECH 2022, ktorá sa bude konať v Hornom Smokovci.

Konferencia bude obsahovať prednášky:

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) VTZE nielen z pohľadu teórie, ale najmä z pohľadu praxe revízneho technika (prednášajúci Radoslav Rieger)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) systémov ochrany pred bleskom na fotovoltických aplikáciách (prednášajúci Jiří Kroupa)
 • Ochrana fotovoltických aplikácií z pohľadu poisťovní (prednášajúci Ing. Eva Stoklasová)
 • Návrh koncepcie trás na TDEE a požiarne prestupy a upchávky (prednášajúci Ing. Jozef Daňo)
 • Bezpečná elektrická inštalácia – bežná prax a časté chyby (prednášajúci Ing. Edmund Pantůček)
 • Praktické poznatky z odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických inštalácií a bleskozvodov zo súčasnosti z pohľadu súdneho znalca (prednášajúci Ing. Ján Meravý)
 • Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča (prednášajúci Ing. Josef Konečný)
 • Riešenia elektromobility Schneider Electric (prednášajúci Ing. Leoš Kabát)
 • Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby (prednášajúci Ing. Juraj Galba)
 • „PÊLE-MÊLE“ podivuhodných otázok v praktickej elektrotechnike (prednášajúci Ing. Rudolf Štober)
 • Rady a odporúčania pre revíznych technikov VTZE z pohľadu právnych predpisov a praktických požiadaviek na ich činnosť (prednášajúci Ing. Michal Horňak)

a sprievodný program:

 • Praktický workshop Vodiče HVI
 • Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok
 • Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel
 • Výstavky tridsiatky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení
 • Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov
 • Výstava historických meracích prístrojov
 • Odborná exkurzia na vysielač na Kráľovej holi
 • Sprievodný program pre dámy – vlasové, módne a imidžové poradenstvo, kurz osobného líčenia