Vykurovanie 2019

Event Details

27. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Hlavnou témou konferencie budú smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom.

Viac informácií:
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Jana Polakovičová, sstp@zsvts.sk, 0903 562 108, www.sstp.sk