FACILITY MANAGEMENT 2019

17. ročník vedecko – odbornej medzinárodnej konferencie

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

PROGRAM KONFERENCIE

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:
I. FACILITY MANAGEMENT
II. SPRÁVA BUDOV
III. PREVÁDZKA BUDOV
IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Viac na www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/facility-management-2019-168_61sk.html

SSTP