budovy

Čo so zle obstaranými nájomnými bytmi? Novela zákona má ochrániť nájomcov

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil aj v spolupráci so ZMOS legislatívne riešenie, podľa ktorého úrad bude môcť žalobu zo súdu stiahnuť, ak mu zástupca dotknutej obce či mesta preukáže prevahu všeobecného záujmu nad pokračovaním v zmluve.

Ľudia žijúci v nájomných bytoch, pri ktorých výstavbe sa porušil zákon o verejnom obstarávaní, by nemali prísť o strechu nad hlavou. Informuje o tom verejnosť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý pripravil v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) legislatívne riešenie, podľa ktorého úrad bude môcť žalobu zo súdu stiahnuť, ak mu zástupca dotknutej obce či mesta preukáže prevahu všeobecného záujmu nad pokračovaním v zmluve.

Podľa predsedu úradu Miroslava Hliváka sa aj v tejto téme ukázalo, aká dôležitá je konštruktívna spolupráca orgánov štátu a samosprávy. Tvrdí, že tým, že úrad podal žaloby o neplatnosť zmlúv v prípadoch, v ktorých zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, si len plnil svoju zákonnú povinnosť. Keďže z toho môžu vyplynúť nežiaduce dôsledky pre nájomníkov, úrad v spolupráci so ZMOS pripravil legislatívne návrhy, ktoré sú súčasťou novely zákona o verejnom obstarávaní.

O čo ide: Štátna tajomníčka rezortu dopravy a výstavby Katarína Bruncková nedávno upozornila na to, že viac ako 43 mestám a obciam boli udelené v súvislosti s obstarávaním nájomných bytov pokuty zo strany ÚVO až do výšky takmer 340-tisíc eur. Súhrne boli pokuty vo výške viac ako 1,5 milióna eur.

Komunikačné zlyhania

Podľa prvého podpredsedu ZMOS Radomíra Brtáňa výstavbu nájomných bytov sprevádzali nešťastné komunikačné zlyhania. „Žiaľ, dobrý úmysel zabezpečiť bývanie pre ľudí sa premenil na nočnú moru. Postačovalo by, aby príslušný rezort korektne a správne usmernil obce aj mestá a neumožnil obstaranie bytov spôsobom, ktorý v súčasnosti spôsobuje samosprávam výrazné ekonomické problémy a tiež postavil do obrovskej neistoty samotných nájomcov,“ dodal Radomír Brtáň.

Hovorí, že chcú poskytnúť ochranu občanom v pozícii nájomcov, rovnako tak aj chrániť investície. Považuje za správne, ak nová legislatíva pomôže opätovne prehodnotiť úradom dôležitosť verejného záujmu v jednotlivých prípadoch a následne stiahnutím žaloby umožní obciam a mestám pokračovať v procesoch rozvoja územia. ZMOS súhlasí, že musia existovať jasné pravidlá, z ktorých nevzídu žiadne pochybnosti o zákonnosti a legislatívnej správnosti postupov obcí a miest pri obstarávaní nájomných bytov.

Podávame pomocnú ruku, tvrdí ÚVO

Podľa Miroslava Hliváka je ÚVO nezávislý a kontrolný orgán, ktorý dohliada na to, či mestá a obce vyhlasujú súťaže tak, aby nákupy boli prístupné čo najširšiemu okruhu podnikateľov a zároveň, aby boli verejné peniaze vynakladané účelne, hospodárne a férovo.

Výklad zákona o verejnom obstarávaní je v prípade obstarávania nájomných bytov konštantný od roku 2006. Napriek tomu sú podľa úradu desiatky usmernení a upozornení úradu niektorými mestami a obcami ignorované a úrad je mylne vnímaný ako nepriateľ výstavby nájomných bytov.

„Úrad neustále podáva pomocnú ruku každej obci a mestu, ak požiadajú o výklad zákona ešte pred obstarávaním. Namiesto toho mnohé z nich radšej napadajú rozhodnutia úradu na súde,“ konštatoval Hlivák, ktorý označil nedávnu kritiku úradu za udelené vysoké pokuty s súvislosti s výstavbou nájomných bytov zo strany samospráv aj rezortu dopravy a výstavby za politickú.

SITA