Viladom Tajovského.

Viladom Tajovského

Realizácia objektu bratislavského štúdia pod vedením Martina Bielika a Kataríny Michalkovej dostala do vienka špecifickú perspektívu. A to doslova. Autori sa zamerali na vytvorenie výhľadov do krajiny, ktorá má čo ponúknuť, zatiaľ čo šikovne eliminovali nielen vizuálny ruch mesta. Akcentom zosobňujúcim túto myšlienku je aj „kukaňa“ navrchu budovy.

Situovanie objektu na pozemku, orientácia jeho hlavných fasád, odstupové vzdialenosti, lokalizácia polyfunkcie a vstupy a vjazdy do objektu, boli determinované hlavnou myšlienkou – vytvoriť bytový dom s maximálnym množstvom výhľadov na vnútorné mesto (centrum mesta a mestský park) a v širších súvislostiach na prírodný masív (vrch Urpín), ktorý z jednej strany lemuje Banskú Bystricu, s ideálnou orientáciou bytov na svetové strany, s využitím terénnych daností územia a s elimináciou okenných perforácií fasády orientovaných do rušnej Tajovského ulice.

Mesto Banská Bystrica
Stav Dokončené
Investícia 3,9 mil. €
Architekt BMX Studio
Segment Bývanie