Obytný park Lorinčík Háje
Galéria(5)

Obytný park Lorinčík Háje

Myšlienka vytvoriť útulný domov pre nových obyvateľov navrhovanej lokality bola v priamom kontraste s matematickým, komerčným využitím pozemkov, ale napriek tomu sa aj zásluhou osvieteného postoja investora podarilo do návrhu vniesť unikátnu atmosféru prostredia na bývanie.

Urbanistickú kompozíciu tvorí hlavná os – pešia komunikácia, ktorá pozdĺžne pretína celý obytný park. Na os sú naviazané obytné objekty rôznych foriem – radové domy, viladomy, bytové aj polyfunkčné domy. Ich hustota a výška zástavby plynule klesá so vzdialenosťou od tejto osi a nového centrálneho námestia. Kompozičným urbanistickým centrom sa stáva skupina bytových domov okolo námestia s fontánou a verejnou zeleňou, ako aj lokálnou občianskou vybavenosťou.

Obytný park Lorinčík Háje
Obytný park Lorinčík Háje
Obytný park Lorinčík Háje
Obytný park Lorinčík Háje
Obytný park Lorinčík Háje
Mesto Košice
Stav Dokončené
Investícia 8,7 mil. €
Rok začiatku 2021
Rok dokončenia 2022
Segment Bývanie
Súvisiace
Súvisiace