Rekonštrukcia Likérky

Rekonštrukcia Likerky

Mestský dom v Trenčianskych Tepliciach je svojou polohou predurčený na spoločenskú funkciu. Svojou kratšou fasádou uzatvára Kúpeľnú ulicu a následne sa z boku otvára do parku. Objekt pôvodne z dvadsiatych rokov minulého storočia slúžil ako mäsiarstvo, obchod a nakoniec ako herňa. Ako budova striedala v priebehu času majiteľov a prechádzala zmenami, interiér aj exteriér stavby sa znehodnotili. Nedávna rekonštrukcia jej vrátila zašlú krásu.

„Klienti nás oslovili s ideou premeniť tento dom na výrobňu likéru, kaviareň a malý obchodík,“ začína svoje rozprávanie Ing. arch. Juraj Hubinský, spoluautor projektu. „Od začiatku sme uvažovali o nutnosti očistiť objekt od nánosov rôznych historických období a prinavrátiť mu genia loci. Na základe historických fotografií sme upravili okenné otvory do pôvodných polôh. Abstrahovali sme pôvodné drevené priečelie objektu smerom do ulice do podoby plastických novotvarov z dreva, navyše aj vo farbe omietky. Nesnažili sme sa objekt pamiatkarsky reštaurovať, ale v jemných odkazoch prerozprávať historickú podstatu do dnešnej doby.“

Mesto Trenčianske Teplice
Stav Dokončené
Investícia 0,45 mil. €
Developer Spirit company
Rok začiatku 2018
Rok dokončenia 2020
Súvisiace
Súvisiace