Polyfunkčný komplex Rudiny II

Polyfunkčný komplex Rudiny II

Polyfunkčný komplex je rozšírením obytnej zóny Hliny VI s pridanou funkciou občianskej vybavenosti. Objekt s ľudskejšou mierkou má potenciál ponúknuť širokospektrálnu výbavu pre život svojich obyvateľov s dôrazom na kvalitu služieb a prostredia.

Multifunkčný objekt je rozdelený na štyri bytové domy vzájomne prepojené krytými garážami lemujúcimi zelené námestie s dvadsiatimi drobnými obchodnými prevádzkami. Objektom zároveň prechádza hlavná pešia zóna a cyklotrasa prepájajúca sídliská Hliny a Solinky s centrom mesta Žilina. Na strechách garáží sú umiestnené komunitné záhrady, ktoré obyvateľom významne obohacujú pobytový priestor. Žilinský bytový fond takto rozšíril s pomocou projektantov developer Istrofinal.

Mesto Žilina
Stav Dokončené
Investícia 20 mil. €
Developer Istrofinal
Rok začiatku 2018
Rok dokončenia 2020
Segment Bývanie