/ Biznis /

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie omietky so vzhľadom hrdzavého plechu

Zdroj: CENEKON

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie omietky so vzhľadom hrdzavého plechu je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb ­CENKROS 4 pomocou databázy ­CENEKON v cenovej úrovni 2022/I.

Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.
V databáze je k dispozícii viacero položiek modelovateľných pastóznych omietok na kreatívne stvárnenie fasád realizovaných pomocou dekoratívnych omietok Baumit CreativTop. Jednou z nich je aj povrchová úprava so vzhľadom hrdzavého plechu, ktorá je použitá v súpise

. Položky sú spracované samostatne pre vnútorné a vonkajšie povrchy. V zmysle poznámky k súboru cien sú „v cene položky započítané všetky materiály potrebné na vyhotovenie kreatívnej štruktúry, t. j. penetračný náter, vrstvy omietky a vrchný náter“. V prípade odlišného riešenia oproti položke v databáze je možné tento rozbor upraviť. Upraviť sa dá tak rozsah a druh použitých materiálov, ako aj jeho množstvo a cena.

Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka pre výšku objektu nad 6 do 12 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

Obr. Rozbor položky č. 622464344 Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien silikónová Baumit CreativTop, technika hrdzavý plech
Obr. Rozbor položky č. 622464344 Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien silikónová Baumit CreativTop, technika hrdzavý plech | Zdroj: CENEKON

Zdroj: PR článok CENEKON

KategórieBiznisZnačky,