Partneri sekcie:
Stavebníctvo, ilustračná foto.

Stavebníctvo prispieva k obnovenému rastu slovenskej ekonomiky

Slovenská ekonomika, meraná hrubým domácim produktom, medziročne vzrástla v 2. štvrťroku tohto roka o 1,8 % (hodnotenie v celom texte je v stálych cenách). Reálny objem hrubého domáceho produktu stále nedosiahol predpandemické maximá, priblížil sa však úrovni, akú dosahoval …