Obnova historických fasád s rešpektom

image 77196 25 v1

Obnova bytových domov by mala ísť ruka v ruke s pôvodným vzhľadom bytového domu, obzvlášť ak ide o bytový dom s historickými prvkami na fasáde. Mala, ale, žiaľ, nie vždy to tak je. História a jedinečnosť bytových domov z polovice minulého storočia sú neopakovateľné a nostalgicky vplývajú na skôr narodených, ale aj mladšie generácie ich obyvateľov. Skôr narodení si ho pamätajú ako architektonický smer socialistický realizmus, ktorý odrážal spoločenskú situáciu polovice päťdesiatych rokov minulého storočia.

Donedávna prevládal názor, že tieto bytové domy postavené z plnej pálenej tehly (a dierovaných tehál metrického formátu) netreba zatepľovať, no odborníci meraniami dokázali, že majú dokonca ešte vyššie tepelné straty ako panelové bytové domy. Podobne ako ostatné bytové domy postavené do konca minulého storočia, ani tieto už nespĺňajú platné energetické štandardy. Obnova takéhoto bytového domu dokáže jeho obyvateľom ušetriť až 40 percent nákladov na kúrenie. Ale ako zatepliť, aby sa to pekné na dome nezakrylo hrubou vrstvou tepelnoizolačného kontaktného systému?

Sorela – socialistický realizmus v architektúre

Socialistický realizmus je umelecký sloh, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne. Skrátene sa slangovo nazýva aj Sorela, odvodene od prvých slov SOcialistický REalizmus a priezviska architekta Zdeňka LAkomého, zástancu stalinskej československej architektúry. Hoci trval len veľmi krátko, približne do konca 50-tych rokov 20. storočia, vznikali počas tohto obdobia zaujímavé umelecké diela vo výtvarnom umení a architektúre. Všetky niesli v sebe budovateľský odkaz vtedajšej doby.

V bývalom Československu vznikali predovšetkým veľké sídliská najmä v banských oblastiach, veľké významné budovy ako ministerstvá, hotely či vládne budovy. Pri výstavbe a výzdobe budov sa miešali viaceré umelecké smery. Antické stĺpy, renesančné obrazy robotníkov, oblúky, arkády, atiky, reliéfy, rímsy a iné. Všetko malo vyjadrovať silnú moc štátu, monumentálnosť a vlastenectvo. Hoci tieto domy nesú v sebe odkaz nie príliš obľúbeného obdobia socializmu, sú svojím spôsobom veľmi pekné a predstavujú obdobie našej histórie, na ktoré by sme nemali zabúdať ani my, ani ďalšie generácie. Banská história slovenských miest jednoducho patrí do nášho kultúrneho dedičstva.

Ukážkový príklad obnovy Sorely

Sídlisko Píly v Prievidzi poznačili svojou tvorbou keramických prefabrikátov na priečeliach domov brnianski architekti Zdeněk Chlup a František Zounek. Na domoch sa nachádzajú tiež grafitové obrazy, ktoré pochádzajú z dielne Alexandra Drexlera, Ludvíka Kardoša, Milana Laluhu, Vladimíra Kompánka a iných. Bytový dom na ulici Františka Madvu 330 v Prievidzi je jedinečnou ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť rešpekt k histórii a nevyhnutnosť obnovy bytového domu. Spomínaný bytový dom bol postavený v roku 1955 a jeho obyvatelia žijú v 48 bytoch. V roku 1997 založili spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré vedie rozvážny a charizmatický predseda Ing. Ivan Sivák.

Už o rok neskôr, v roku 1998, vytvorili a schválili plán obnovy bytového domu a úpravy okolia, ktorý rozvrhli na 10 rokov. Vedeli, že žiadne krátkodobé plány v ich prípade nemajú zmysel, keďže bytový dom si už žiadal zásadnejší zásah a obnovu. Ľudia však mali obavu z toho, aby ich to finančne príliš nezaťažilo. Do fondu opráv odvádzali 0,37 € za m2 a dohodli sa, že ho zvyšovať nebudú. Ľudia plán schválili, boli pripravení na zmeny a vedeli, čo môžu čakať. Mohli sa pustiť do obnovy. Prvotné náklady na opravy dokázali zafinancovať z vlastných zdrojov. Najprv sa pustili do úpravy okolia bytového domu. Starý a úzky betónový chodník okolo domu vymenili za zámkovú dlažbu a uskutočnili úpravu vonkajších schodiskových vstupov. V spoločných priestoroch vymenili elektroinštaláciu a zmodernizovali schodiská. Neskôr však už financie museli hľadať inde ako v domácej pokladni.

Rozhodli sa zažiadať o príspevok zo ŠFRB vo výške 80 % nákladov a na dofinancovanie zvyšných 20 % získali úver z PSS, a. s. V tejto fáze mali v pláne zatepliť obvodový plášť. „Keď sme sa rozhodovali o obnove, ani nám neprišlo na um, že by náš bytový dom mohol vyzerať inak. Jednoznačne sme sa zhodli, že všetky ozdobné prvky okolo okien, vstupných dverí, rímsy a reliéfy sa musia zachovať. Rovnako sa musel zachovať aj pôvodný farebný odtieň. Inak by sme do obnovy ani nešli,“ povedal predseda bytového domu Ivan Sivák. Podľa vlastných návrhov si dali vyrobiť a osadiť aj nové poštové schránky a vstupné schodiskové dvere tak, aby zapadli do exteriéru domu po jeho zateplení.

Pohľad na obnovený bytový dom v Prievidzi so zachovaním prvkov Sorela – zadný pohľad so zachovaným poloblúkom niekdajšieho podchodu domu

Pohľad na obnovený bytový dom v Prievidzi so zachovaním prvkov Sorela – zadný pohľad so zachovaným poloblúkom niekdajšieho podchodu domu

Len sedem percent navyše

Do etapy zateplenia domu jeho obyvatelia investovali 187-tisíc €. „Zachovanie krásnych pôvodných prvkov na fasáde nás stálo len 7 % z celkových nákladov, čo je, myslím si, zanedbateľná čiastka z pohľadu efektu, zachovania histórie a duše nášho domu,“ doplnil svoje rozprávanie predseda spoločenstva vlastníkov bytov tohto domu Ivan Sivák. Tento obnovený bytový dom je jasným príkladom toho, že keď sa chce, tak sa spôsob nájde. „Ornamenty sa po geodetickom zameraní vyrezali laserom zo špeciálneho tvrdeného polystyrénu, ktorý sa nalepil na fasádu a nafarbil sa pôvodným odtieňom farby. Ďalším spôsobom bola zmena hrúbky expandovaného polystyrénu na vytvorenie obrazcov okolo okien,“ priblížil technológiu Ing. Andrej Demjanovič, konateľ trenčianskej spoločnosti E-RAN Slovakia, spol. s r. o., ktorá bytovku obnovovala.

Ozdobné fasádne prvky vytvorila spoločnosť z Bánoviec nad Bebravou. Jej majiteľ mal skúsenosti s obnovou historických domov na newyorskom Manhattane. Podobnou technológiou sa zatepľujú historické budovy aj v západnej Európe. Reliéfy, rímsy a ostatné ozdobné prvky vznikli presným zmeraním a naskenovaním originálov, pôvodné farebné odtiene do projektovej dokumentácie doplnilo mesto pri povoľovaní obnovy. Presný odtieň pôvodnej fasády dohľadali v mestských archívoch. Výsledkom tejto obnovy je krásny bytový dom, ktorý aj naďalej nesie historický odkaz baníkov z Prievidze, no spĺňa súčasné energetické štandardy a šetrí obyvateľom takmer 40 % nákladov na kúrenie.

Obnova v iných mestách

O niekoľko kilometrov ďalej sa v susednej Handlovej taktiež nachádza množstvo krásnych historických bytových domov z polovice minulého storočia, ktoré nesú odkaz vrytý do svojich priečelí. Symboly baníkov, ktorí toto mesto vybudovali a dlhé desaťročia obývali, sa začínajú strácať pod ľahostajnosťou terajších obyvateľov a necitlivou rukou spoločností realizujúcich ich obnovu. Reliéfy, vystupujúce rímsy, balustrády, florálne obrazce a banské symboly, ktoré robili tieto domy jedinečnými, miznú pod údermi búracích kladív a vrstvami lepidiel a tepelnoizolačných systémov. Avšak nemusia. V prvom rade by mali samotní vlastníci dbať na to, ako bude ich bývanie po obnove vyzerať.

Zároveň aj profesionálni zhotovitelia by mali hľadať možnosti, ako citlivo zachovať kus histórie týchto bytových domov. Dá sa to. Už aj v Handlovej sa tento rok začal obnovovať prvý bytový dom so zachovaním architektonických prvkov Sorely. Jedinečným dielom Sorely je rovnako aj mesto Nová Dubnica, ktoré projektoval architekt Jiří Kroha. Mesto vzniklo na zelenej lúke začiatkom 50-tych rokov minulého storočia ako predmestie Dubnice nad Váhom, kde bývali predovšetkým pracovníci ZŤS. Na námestí sa nachádzajú krásne bohato zdobené obytné domy s podlubiami, kde sídlia rôzne obchodíky a iné prevádzky. Aj tieto domy by už potrebovali obnovu, no ich obyvatelia sa do obnovy zatiaľ nepúšťajú.

Snaha o záchranu – prečo zachovať architektúru Sorely?

Niekoľkokrát sa rôzne iniciatívy a aktivisti snažili zapísať jednotlivé domy či typické znaky Sorely medzi pamiatky, no nepodarilo sa im to. Pamiatkari preto ani nemôžu vstupovať do procesov obnovy a pomôcť tak zastaviť či aspoň obmedziť škody pri obnove týchto budov. V spomínanej Handlovej tak už obyvatelia dovolili realizačným firmám necitlivým zásahom zničiť niekoľko domov. Na podporu záchrany týchto jedinečných domov dokonca vzniklo v Handlovej občianske združenie, ktoré založilo petíciu za zachovanie pôvodného vzhľadu architektúry Sorela. Na základe tejto iniciatívy mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zaradilo tieto domy medzi hmotné pamätihodnosti mesta. Týmto nariadením sa snaží ochrániť tieto výnimočné domy pred zničením nevhodnou obnovou. Podobné nariadenia prijali aj iné mestá, kde sa domy postavené v Sorele nachádzajú. Sú to predovšetkým Prievidza, Nová Dubnica, Handlová, Bratislava, Martin a Žiar nad Hronom. Avšak podobné domy s ozdobnými prvkami nájdeme takmer v každom meste na Slovensku.

Necitlivo obnovený bytový dom v Handlovej

Necitlivo obnovený bytový dom v Handlovej

Podpora obnovy bytových domov postavených v Sorele

Nariadenie zachovať znaky Sorely na domoch niektorí obyvatelia nevítajú s nadšením. Žijú v nich aj takí, ktorým Sorela pripomína časy, na ktoré by najradšej zabudli. Prekážajú im tiež zvýšené náklady na obnovu. Predstavitelia miest zachovanie architektúry Sorely podporujú, no nijakým spôsobom nekompenzujú náklady. Na obnovu neprispievajú finančne, keďže nejde o mestský majetok. Nepomáhajú im ani iným spôsobom a ich obyvatelia sa cítia diskriminovaní vyššími nákladmi, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia zaväzujúceho Sorelu zachovať.

Do podpory obnovy bytových domov s prvkami Sorely sa zapojilo aj Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov, ktoré združuje viaceré spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach obnovy bytových domov. Tri z nich – E-RAN Slovakia, spol. s r. o., (zhotoviteľ), BASF, a. s., (dodávateľ stavebného materiálu) a PSS, a. s., (finančné zabezpečenie) – sa podujali znášať 7-percentný rozdiel, ktorý navyšuje rozpočet týchto bytových domov v porovnaní s obnovou klasických bytoviek bez špecifických ozdobných prvkov. Spoločnosti E-RAN Slovakia, ktorá obnovu bytového domu na ul. F. Madvu 330/21-29 v Prievidzi realizovala, primátorka JUDr. Katarína Macháčková udelila Ďakovný list, v ktorom vyjadrila poďakovanie za dôslednú prácu pri obnove tohto bytového domu s citlivým zachovaním architektonického štýlu Sorela.

Na koho sa obrátiť

Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov je občianske združenie, ktoré tvoria spoločnosti a odborníci zaoberajúci sa obnovou bytových domov. Poskytuje bezplatný poradenský, vzdelávací, publikačný a informačný servis na podporu obnovy bytových domov. Cieľom združenia je podporovať občianske iniciatívy zamerané na zmenu postojov obyvateľov k obnove bytových domov. Kvalifikovaní odborníci dokážu nestranne a fundovane poradiť najvýhodnejšiu kombináciu obnovy a jej financovania.

Poradenské centrum pre obnovu bytových domov postavených v štýle SORELA vzniklo prednedávnom vo vzorovo obnovenom dome na sídlisku Píly na ulici F. Madvu 330 v Prievidzi. Bytové domy postavené v štýle architektúry socialistického realizmu v 50-tych rokoch minulého storočia v Prievidzi a okolí podčiarkujú a vyzdvihujú banské tradície regiónu. Poradenské centrum je pre všetkých záujemcov o obnovu otvorené každý utorok a štvrtok od 15.00 do 17.00 hod. S obnovou záujemcom poradí kvalifikovaný odborník.

Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov
Rozmarínová 4
911 01 Trenčín
www.propagacia-obnovy.sk
info@propagacia-obnovy.sk

Text: Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov
foto: E-RAN Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.