Abeceda slovenského developmentu

Abeceda slovenského developmentu

Kto a čo práve stavia? Čo chystá do budúcnosti? V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame prehľad významných hráčov developerských skupín a ich pripravovaných projektov.

ATLAS REAL, s. r. o.

V roku 1994 bola založená anglicko-slovenská spoločnosť PCC, ktorej hlavným predmetom činnosti bola obchodná, investorská, stavebná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. Po roku 1996 sa majoritným vlastníkom stala slovenská vetva, ktorá pokračovala v rozvíjaní realitnej, stavebno-poradenskej a obchodnej činnosti a v prevádzkovaní ihrísk pre deti a mládež. Počas profilovania firmy v roku 1997 bola založená spoločnosť MODUL INVEST, s. r. o., ktorá na seba prebrala niektoré činnosti, a to najmä vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb.

Táto firma sa stala vyšším dodávateľom stavieb pre ďalšie novovzniknuté firmy. V tom istom roku bola založená spoločnosť HERMES INVEST a neskôr, v roku 2002, spoločnosť APOLLO REAL, ktoré sa venujú predovšetkým developerskej činnosti. Počas tohto obdobia sa PCC vyprofilovala najmä ako obchodná spoločnosť, ktorá ako výhradný obchodník zastupuje tieto spoločnosti pri predaji bytov a prenájme nebytových priestorov.

Spoločnosť ATLAS REAL vznikla v roku 2004. Zastrešuje všetky svoje dcérske investičné spoločnosti a využíva ich bohaté skúsenosti spojené s poskytovaním služieb klientom pri operáciách s nehnuteľnosťami, ktoré spočívajú v ich realizácii, predaji a kúpe, správcovstve, poskytovaní poradenstva a súvisiacich právnych služieb.

„Venujeme sa najmä bytovej a občianskej výstavbe, aj keď v portfóliu máme i menšie administratívne projekty,“ hovorí Boris Vyskoč, konateľ tejto slovenskej developerskej spoločnosti. V súčasnosti stavia v Bratislave tri projekty – polyfunkčné súbory na Hrachovej a Trnavskej ulici, ktoré budú dokončené v prvom kvartáli budúceho roka, a kondomíniá vo Vrakuni, ktoré sa v tomto období dokončujú. Pripravuje aj polyfunkčný súbor s názvom Olympia na Klincovej ulici v Bratislave, ktorého súčasťou by mala byť aj 39-podlažná budova.

Ballymore Properties, s. r. o.

Ballymore je medzinárodná developerská spoločnosť so sídlom v Írsku. Svoj prístup zakladá na skúsenostiach z trhov, na ktorých podniká, na konzistentnej vízii a odbornej zdatnosti v oblasti medzinárodného developerstva. Stratégia rastu spočíva vo vyhľadávaní optimálnych lokalít na výstavbu viacúčelových projektov. V súčasnosti dosahuje rozloha všetkých projektov spoločnosti 700 000 m2 v Írsku, 950 000 m2 vo Veľkej Británii a ďalších 550 000 m2 v strednej Európe.

Dôraz kladie na predstavivosť a analýzu – projekty stavia na kreatívnej vízii a ekonomických kritériách. Spája tvorivosť s projektovaním nových hodnôt, od začiatku procesu vývoja projektu cez lokalizovanie a získanie vhodného pozemku, vypracovanie konceptu a projektovej dokumentácie až po samotnú výstavbu a marketing. Výsledkom tohto prístupu sú developerské projekty, ktoré prinášajú udržateľné hodnoty nielen pre investorov, ale aj pre ostatných akcionárov a partnerov.

Spoločnosť sa hlási k hodnotám ekonomickej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Jej zámerom je podporovať miestny rozvoj a obohacovať lokálnu komunitu. Na Slovensku pôsobí od roku 2003. Minulý rok začala s realizáciou prvej etapy rozsiahleho mestského súboru Eurovea na bratislavskom nábreží. Výkonným riaditeľom pre strednú Európu spoločnosti Ballymore Properties je Dr. Peter Bacon.

CRESCO GROUP, a. s.

Spoločnosť bola založená v roku 1991, keď odštartovala svoje úspešné pôsobenie na trhu developerských spoločností. Na slovenský realitný trh vstúpila v roku 1993 ako investičná spoločnosť. Zameriava sa na rezidenčné projekty. Úspech jej prvých projektov zabezpečil ďalšie rozvíjanie portfólia a umožnil jej vybudovať zázemie dôveryhodnej a uznávanej spoločnosti. Spoločnosť si udržiava svoju pozíciu medzi najvýznamnejšími developerskými spoločnosťami v Bratislave.

V spolupráci s írskou investičnou spoločnosťou Quinlan Private realizuje rezidenčný projekt III Veže v bratislavskom Novom Meste a na ploche 100 hektárov pripravuje megavýstavbu s názvom South City v Bratislave-Petržalke. Na Slovensku ďalej pripravuje apartmánové bývanie Triangel Donovaly v Nízkych Tatrách, ktoré by sa malo dokončiť koncom tohto roka. Predsedom predstavenstva CRESCO GROUP je Štefan Beleš.

FINEP & partners, a. s.

Spoločnosť FINEP patrí medzi najväčšie developerské spoločnosti v Prahe. Od roku 1995 dokončila už desať bytových projektov a predala viac než 3 000 bytov. Okrem kvality kladie dôraz na originálne architektonické stvárnenie svojich stavieb, ako aj na citlivý prístup k lokalite a svojim klientom. Na Slovensku začala svoju činnosť v roku 2005 projektom Jégého alej, situovaným v mestskej časti Bratislava-Ružinov na Jégého ulici. Základný kameň obytného súboru položili v máji 2007. Dôvodom rozšírenia developerských aktivít na slovenský trh je najmä zvýšený dopyt po kvalitných a zároveň cenovo prijateľných bytoch. Vstup na slovenský trh uľahčila skutočnosť, že vďaka existencii Československa v minulosti vychádzajú obidve krajiny z podobných tradícií, štandardov a očakávaní v oblasti nového bývania. Spoločnosť má na Slovensku dlhodobé podnikateľské zámery, Jégého alej je prvým z nich.

„Naša spoločnosť sa špecializuje na rezidenčnú oblasť, avšak v poslednom období pripravujeme aj projekty, v ktorých budú mať značný podiel kancelárske objekty. Náš prvý projekt v Bratislave, Jégého alej, ponúkne spolu približne 500 bytov i základné obchodné zázemie, ako sú reštaurácie, niekoľko obchodov a napríklad aj zdravotné ambulancie,“ hovorí o projektoch spoločnosti jej generálny riaditeľ Jiří Pecháček.

GRUNT, a. s.

Spoločnosť GRUNT pôsobí na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami od roku 1997. Je popredným developerom na území Bratislavy. Medzi hlavné podnikateľské aktivity spoločnosti patrí development pozemkov a územných celkov s cieľom priniesť na trh komplexné územia v atraktívnych lokalitách a s vyváženým mixom účelového využitia jednotlivých zón a development rezidenčného bývania pre všetky klientske segmenty. Venuje sa aj sprostredkovateľskej a konzultačnej činnosti v oblasti nehnuteľností.

Projekčne pripravila a zrealizovala obytné rezidenčné súbory na ploche 26,4 hektára. Strategickým cieľom spoločnosti je byť vedúcou spoločnosťou na Slovensku v segmente developmentu pozemkov a územných celkov a developmentu rezidenčného bývania. Plánuje presadiť sa aj v segmente developmentu obchodných priestorov a priestorov na voľnočasové aktivity.

Projekty: rezidenčná výstavba Slanec na Peknej ceste (vo výstavbe) a bytový dom na Brečtanovej ulici na Kolibe, oboje v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

HB REAVIS GROUP, a. s.

Developerská skupina vznikla na Slovensku v roku 1993 ako realitná kancelária. V roku 1996 sa stala najúspešnejšou slovenskou spoločnosťou s najväčšou predanou a prenajatou plochou s výmerou 123 060 m2. Na slovenskom realitnom trhu ponúka komplexné služby počnúc investičnou, projektovou, stavebnou, realitnou až po správcovskú a konzultačnú činnosť. Orientuje sa na projekty v oblasti administratívy, maloobchodu a zábavy, logistiky a priemyslu.

Doteraz zrealizovala 300 000 m2 celkovej podlahovej plochy. Z celkovej prenajímateľnej plochy 187 000 m2 predstavujú 76 820 m2 administratívne centrá, 43 500 m2 maloobchod a zábava a 66 600 m2 logistické plochy. Na Slovensku bola developerom prvého veľkého administratívneho komplexu Bratislava Business Center I – IV, najväčšieho administratívneho centra súčasnosti Apollo Business Center a najväčšieho nákupno-zábavného centra Aupark.

V najbližších desiatich rokoch spoločnosť pripravuje výstavbu približne 20 administratívnych budov v niekoľkých lokalitách Bratislavy s celkovou prenajímateľnou plochou vyše 250 000 m2. Celková prenajímateľná plocha po rozšírení bratislavského Auparku bude predstavovať približne 59 000 m2. V oblasti industriálneho a logistického developmentu stavia logistický park vo Svätom Jure a v najbližšom období plánuje vybudovať ďalšie centrá v okolí hlavného mesta.

V blízkej budúcnosti plánuje vybudovať sieť nákupno-zábavných centier Aupark vo viacerých významných slovenských mestách, ako sú Košice a Trenčín.Najrozsiahlejší projekt svojho portfólia pod názvom Twin City pripravuje v areáli bývalej fabriky Kablo a súčasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy (spoločnosť vlastní 49 % akcií Slovak Lines) na rozhraní bratislavských mestských častí Staré Mesto a Ružinov. Predsedom predstavenstva je Ivan Valent. 

IPEC – Management, s. r. o.

Spoločnosť IPEC Group sa na rozvoji ekonomiky Slovenska podieľa už od roku 1993. V oblasti projektového manažmentu sa na Slovensku zaoberá usídľovaním priemyselných, obchodných a bytových stavieb. Výsledkom je 13-ročný razantný vývoj firmy a realizácia mnohých významných projektov doma i v zahraničí.

Počiatočná pôsobnosť firmy v oblasti inžinieringu, projektovania, plánovania a poradenstva sa postupne rozrastala na rozsiahlu škálu služieb projektového manažmentu. Firma IPEC intenzívne nadväzovala kontakty so zahraničnými partnermi – investormi a po úspešnej realizácii projektov na Slovensku aplikuje svoje skúsenosti a zručnosti v zahraničných projektoch.

Najvýznamnejšie zahraničné projekty sa doteraz realizovali na Ukrajine, v Českej republike, Rakúsku a momentálne v Rumunsku, s plánovanou expanziou na bulharský trh. Tak pribudlo firme okrem kancelárie v Bratislave aj zastúpenie v ukrajinskom Užhorode a v rumunských mestách Temešvár a Bukurešť. V máji 2006 pribudla kancelária v Prahe. Konateľom a vlastníkom spoločnosti je Ivan Čarnogurský ml.

V súčasnosti spoločnosť realizuje rezidenčné projekty na Železnej Studničke, na Kolibe (Villa) a projekt KV2 – A v Bratislave so 72 bytmi, kanceláriami, predajňami a garážami. V Trnave stavia byty na Ulici K. Mahra.

J&T REAL ESTATE, a. s.

Finančná skupina J&T vznikla na Slovensku, kde pôsobí od roku 1993, pričom v roku 1996 svoje aktivity rozšírila aj do Českej republiky. Spoločnosť je významným realitným developerom na Slovensku a v Českej republike s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti rezidenčných, kancelárskych i hotelových projektov a logistických parkov, v oblasti turistického ruchu a lyžiarskych stredísk.

V regióne Vysokých Tatier pripravuje investície v hodnote niekoľkých miliárd korún. Pripravuje aj expanziu na trhy východnej Európy, Ruska, balkánskych a pobaltských krajín. Investície do realitných projektov za posledných päť rokov dosiahli 154 miliónov eur. Objem investícií, ktoré skupina realizuje len v rámci realitných projektov v Čechách a na Slovensku, presiahne v nasledujúcich piatich rokoch 1,2 miliardy eur. Celková developovaná plocha dosahuje približne 200 000 m2, plánovaná developovaná plocha v nasledujúcich piatich rokoch je 500 000 m2. Predsedom predstavenstva je Peter Korbačka.

Pripravované projekty: River Park a Panorama City v Bratislave, Zuckermandel – rezidenčný, administratívny a obchodný projekt s hotelom, Grand Hotel Kempinski a hotel Helios vo Vysokých Tatrách, Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici, Tatranské lanové dráhy – rekonštrukcia, Nové centrum na Štrbskom Plese.

ORCO Slovakia, s. r. o.

Skupina Orco je popredným investorom, developerom, správcom nehnuteľností a manažérom fondu nehnuteľností v oblasti realít a hotelierstva v strednej Európe.

Je verejnou spoločnosťou so sídlom v Luxembursku, kótovanou na Burze cenných papierov v Prahe a burze Euronext. Firma podniká v strednej Európe od roku 1991 a je jedinou skupinou s obchodovateľnými akciami, ktorá sa zameriava výhradne na trh nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Na Slovensku realizuje projekt rezidenčného bývania Parkville na Kolibe. Nedávno kúpila bratislavský pivovar Stein, kde plánuje vytvoriť polyfunkčné mestské centrum. Zameriava sa na projekty luxusného bývania pre náročných klientov.

Penta Investments, a. s.

Spoločnosť Penta je private equity skupina založená v roku 1994. Už od roku 2000 pôsobí Penta aj na realitnom trhu prostredníctvom realitnej kancelárie Penta REALITY, a. s. Táto spoločnosť vykonávala servisné činnosti na podporu jednotlivých projektov Penty, ale nezaoberala sa priamo investovaním do nehnuteľností.

Začiatkom roku 2005 spoločnosť detailne analyzovala investičné príležitosti v oblasti nehnuteľností a rozhodla sa do nej aktívne vstúpiť. V marci 2005 vznikol nový odbor Penta Real Estate, ktorého zameraním je využitie rastúceho potenciálu sektora nehnuteľností na Slovensku, v Čechách, ako i v okolitých krajinách. V najbližšom čase má záujem investovať do budovania kancelárskych priestorov, nadštandardného bývania, logistických skladov a obchodných priestorov. Na trh vstúpila v máji 2005, 50-percentnou akvizíciou akcií v projekte Digital Park. V súčasnosti realizuje päť ďalších projektov v rôznych segmentoch a lokalitách. Penta sústreďuje svoj záujem na stredne veľké až veľké projekty s minimálnou výškou equity 10 miliónov eur. Spoločnosť je aktívna vo všetkých segmentoch realitného trhu.

Pripravované projekty: Digital Park II v Bratislave-Petržalke, nová štvrť The Port v Bratislave (Lamačská brána) a dva zatiaľ bližšie nepredstavené rezidenčné projekty.

SEKYRA Group SK, a. s.

Skupina Sekyra Group sa radí medzi najväčších investorov rezidenčných projektov na českom trhu. Podnikateľská činnosť skupiny sa zameriava na investície v oblasti realít a developmentu. Pôsobí na slovenskom, ruskom, ukrajinskom, chorvátskom a srbskom realitnom trhu. Jej služby využívajú predovšetkým zákazníci z radov medzinárodných korporácií, domácich a zahraničných investorov, rovnako ako nájomníci a kupujúci jednotlivých bytových jednotiek. Skupina Sekyra Group v súčasnosti spravuje a rozvíja projekty komerčných nehnuteľností s celkovou podlahovou plochou 500 000 m2.

V oblasti výstavby, modernizácií a rekonštrukcií bytov produkuje skupina približne 1 000 bytových jednotiek ročne. Na Slovensku pôsobí od roku 2004 pod menom SEKYRA Group SK a predsedom predstavenstva je Leoš Anderle. Z pripravovaných projektov na Slovensku je to komplex bytových domov a nákupného centra Cubicon v bratislavskej Mlynskej doline.

TriGránit Development Slovakia, s. r. o.

Spoločnosť rozvíja na Slovensku svoje aktivity od roku 1995, keď po úspešnej akvizícii v Bratislave začala výstavbu prvého nákupno-zábavného centra Polus City Center. Súčasťou centra sa stali aj administratívne budovy Millennium Tower I a II.

V súčasnosti spoločnosť pripravuje projekt administratívnej budovy Millennium Tower III a rozsiahleho administratívneho komplexu v blízkosti železničnej stanice Nové Mesto pod názvom LAKESIDE PARK. Je multifunkcionálnou developerskou spoločnosťou, ktorá svoje aktivity rozvíja v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy. Konateľom spoločnosti je Steven Demers. Predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti TriGránit Centrum je Gábor Zászlós.

Lucia Hakelová, s využitím podkladov developerských spoločností
Vizualizácie: Penta Investments, Adamson Associates Architects, GRUNT, J&T REAL ESTATE, HB REAVIS GROUP

KategórieDeveloperi