Zrekonštruovaný hotel Royal Palace je zariadený v štýle Art Deco
Galéria(11)

Zrekonštruovaný hotel Royal Palace je zariadený v štýle Art Deco

Partneri sekcie:

Hotel Royal Palace v Turčianskych Tepliciach má za sebou prvé dva mesiace prevádzky a pred sebou päťhviezdičkovú budúcnosť. Po piešťanskom hoteli Thermia Palace ide o druhý hotel v tomto rangu na Slovensku, pričom je zaujímavé, že zatiaľ čo Thermia je postavená v secesnom štýle, Royal Palace naň chronologicky nadväzuje a interiér je v prevládajúcom štýle Art Deco z 20. rokov minulého storočia.

Rozvoj kúpeľníctva na území Turca je datovaný od konca 13. storočia, pričom výrazným medzníkom pre rozvoj novodobého kúpeľníctva je postupná výstavba troch aditívne radených objektov, realizovaná v dvoch vývojových etapách od konca 19. až do prvej tretiny 20. storočia (1. vývojová etapa 1884 – 86, 2. vývojová etapa 1926 – 28 až 1931) do jedného dnes už neoddeliteľného celku. V prvej vývojovej etape vznikol objekt tzv. Alžbetinho domu – neskôr liečebný dom Kollár – s Modrým kúpeľom, ktorý je riešený ako centrálna stavba nad prirodzeným výverom liečivej minerálnej vody. V druhej vývojovej etape bol k Alžbetinmu domu z kapacitných dôvodov zámerne a koncepčne pristavený objekt hotela Grand, neskôr liečebný dom Malá Fatra. Rekonštrukciou týchto objektov vznikol Hotel Royal Palace, ktorý sa nachádza v centre mesta Turčianske Teplice, vo vnútornom ochrannom kúpeľnom pásme, pričom stavba je obnovou národnej kultúrnej pamiatky.

Postup rekonštrukcie

„Pôvodné objekty boli pred rekonštrukciou značne morálne zastarané, čomu zodpovedali dispozície so spoločnými sociálnymi zariadeniami na chodbách a technický stav budov,“ približuje autor rekonštrukcie Ing. arch. Damian Vizár. „Všetky tri objekty prešli stavebnými úpravami najmä v 2. polovici 20. storočia, ktoré mali dehonestujúci účinok na dispozičné usporiadanie a technické prevedenie. Ubytovacie zariadenie, ako aj balneoterapeutická prevádzka s bazénom Modrého Kúpeľa sa tak stali druhotriednou prevádzkou v rámci kúpeľného komplexu.“

Situácia

  Situácia

Realizáciou stavby nedošlo k zmene jestvujúcej štruktúry zástavby a logiky dispozično-priestorového riešenia objektov. Urbanisticko-architektonická kompozícia riešeného objektu je doplnená o novotvary skleného kubusu hlavného vstupu a zasklené hmoty komunikačného jadra v priestore medzi pôvodnými budovami a rozšírenou reštauráciou. Ten vypĺňa priestor medzi historickou budovou a objektom SPA pochádzajúceho z roku 2006. Hmotové riešenie, architektonický výraz a sklon strešných rovín riešených objektov zostal zachovaný.

Hotel Royal Palace vo večernom osvetlení zo strany kúpeľného parku.

  Hotel Royal Palace vo večernom osvetlení zo strany kúpeľného parku.

V štýle Art Deco

Prvou ideou investora a projektantov bola myšlienka prepojenia moderných technológií s historizujúcou ornamentikou v štýle Art Deco. Túto koncepciu odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad Žilina v rámci prípravy obnovy. Od začiatku roka 2015 začala samotná stavebná obnova jednotlivých objektov. Prvý bol rekonštruovaný Modrý Kúpeľ spolu s prízemím Liečebného domu Kollár. Následne sa investor rozhodol pokračovať na celom objekte Liečebného domu Kollár a najväčšom objekte Liečebného domu Malá Fatra.

„Počas obnovy bolo odhalených pomerne veľa stavebných, technických i technologických nedostatkov minulosti, ktoré bolo nutné čo najvhodnejšou metódou sanovať pri zachovaní pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky,“ uvádza sa v stanovisku Ing. arch. Karola Ďuriana, PhD., vedúceho pracoviska na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline. „Hlavný dodávateľ stavby spolu so subdodávateľmi, projektantmi a investorom hľadali čo najkvalitnejšie riešenia mnohých problémov, ktoré sa vyskytli počas obnovy. Rekonštrukcia bola zavŕšená na konci roka 2017 a prináša mnoho pozitívnych prínosov pre dôstojnú prezentáciu národnej kultúrnej pamiatky.“ K zaujímavostiam patrí aj veľkoformátová sklenená vitráž na hlavnom schodisku z medzivojnového obdobia od V. Angyala, ktorá bola renovovaná firmou terra m, s. r. o. pod vedením zodpovedného reštaurátora Mária Flaugnattiho.

Spoločenská miestnosť Kursalon so 100 miestami s možnosťou usporadúvania kongresov.

  Spoločenská miestnosť Kursalon so 100 miestami s možnosťou usporadúvania kongresov.

Tri argumenty

Medzi silné argumenty návštevy hotela uvádza Igor Gondár špecializovaný Inštitút kardiovaskulárnej rehabilitácie INCARE. Ide o moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka diagnostiku a profylaktiku, rehabilitačnú starostlivosť a špičkové technické vybavenie porovnateľné s univerzitnými a klinickými pracoviskami v zahraničí. Ďalším je vlastné balneo centrum s už spomínaným Royal Bath (bývalý Modrý kúpeľ), absolútnou raritou slovenského kúpeľníctva. Bazén polygonálneho tvaru so zlatou mozaikou má stále aktívnu piscinu s prirodzeným prietokom termálnej minerálnej liečivej vody. Tretím argumentom je gastronómia, v rámci ktorej vyniká reštaurácia Sissi s kapacitou 60 miest, pričom vedľajší klub Sissi s identickou kapacitou má aj oddelenú fajčiarsku zónu.

Royal Bath (bývalý Modrý kúpeľ) - bazén polygonálneho tvaru so zlatou mozaikou má stále aktívnu piscinu s prirodzeným prietokom termálnej minerálnej liečivej vody.

  Royal Bath (bývalý Modrý kúpeľ) – bazén polygonálneho tvaru so zlatou mozaikou má stále aktívnu piscinu s prirodzeným prietokom termálnej minerálnej liečivej vody.

K ďalším exponovaným priestorom hotela patrí lobby bar s 20 miestami a bar Kolonáda s rovnakým počtom miest. Je tu aj spoločenská miestnosť Kursalon so 100 miestami (s vlastným pódiom a možnosťou usporadúvania kongresov) a v átriu hotela sa nachádza kráľovská dvorana ako systém niekoľkých tanečných parketov pod holým nebom. Potom už nasleduje fontána a voľne sa prechádza parkom do ďalších domov Zlatých kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.

Aj Lobby bar sleduje historizujúcu ornamentiku v štýle Art Deco.

  Aj Lobby bar sleduje historizujúcu ornamentiku v štýle Art Deco.

Kráľovská tradícia

V minulosti navštívili toto miesto viacerí panovníci rakúsko-uhorskej monarchie, medzi ktorých patria napríklad cisári Žigmund Luxemburský (1368 – 1437) a Maximilián Habsburský (1459 – 1519). Kúpele však navštívila okrem iných známych dám aj cisárovná Alžbeta Bavorská (1837 – 1898), známa aj ako Sissi. Na jej počesť niesol bývalý liečebný dom Kollár meno Erszébet (Elizabeth). Tento názov mal až do roku 1920, keď bol premenovaný na Liečebný dom Kollár. „Kráľovská tradícia teda nie je len marketingovým ťahákom, ale niečím reálnym, na čo by sme chceli nadviazať. Aj preto máme názov Royal Palace,“ približuje riaditeľ hotela Ing. Igor Gondár.

Reštaurácia Sissi má kapacitu 60 miest, na stene je portrét tejto cisárovnej od Stana Trepača.

  Reštaurácia Sissi má  kapacitu 60 miest, na stene je portrét tejto cisárovnej od Stana Trepača.

„Mottom je kráľovský zážitok, čiže v kráľovskom hoteli chceme poskytovať kráľovskú starostlivosť. Hotel Royal Palace je jednou z prevádzkarní Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice a. s. a organizačne spadá pod kúpele a aj preto je to kúpeľný hotel. Podobne ako ostatné kúpeľné domy, aj tento hotel poskytuje rovnakú ­kúpeľnú a zdravotnícku starostlivosť, ale chceme viac ísť cestou medicínskeho wellness. Hotel je spojený chodbou s aquaparkom, takže naším cieľovým klientom nie je nevyhnutne len kúpeľný hosť, ale chceme zabojovať aj o wellness hostí.“

HOTEL ROYAL PALACE

Miesto: nárožie ulíc SNP a Partizánska, Turčianske Teplice
Investor: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s.
Generálny projektant: Architektonický ateliér R. A. U.
Autori: Ing. arch. Martin Bumbál, Ing. arch. Damian Vizár, Ing. arch. Dušan Ďurina
Spolupráca: Ing. arch. Viera Muravská, Ing. arch. Oľga Lago
Realizácia: 2014 – 2017
Slávnostné otvorenie: 19. mája 2018
Počet lôžok: 81
Zastavaná plocha: 3 327 m2
Obstavaný priestor: 49 821 m3
Celkový orientačný náklad: 14 000 000 €
Generálny dodávateľ: Skanska a. s.
Spolupráca pri riešení interiéru: ema design s. r. o.

Rezy

  Rezy

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: MIRO POCHYBA
DOKUMENTÁCIA: ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR R. A. U.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 3/2018.