image 64697 25 v1
Galéria(10)

Vítkovické rekonštrukcie (1. časť)

Budova Starého riaditeľstva v Ostrave je síce stavba bez historickej hodnoty, ale napísalo sa o nej množstvo článkov pripomínajúcich jej bohatú minulosť spätú s ešte bohatšou históriou. Objekt v tvare písmena F sa bude opravovať postupne, návrh však spracoval budovu ako celok.

01 xella 9984
02 xella 0087
03 xella 0015
04 xella 0012
05 xella 0011
06 xella situace
07 xella rez
08 xella pudorys

Riešený objekt je rekonštrukciou, takmer citáciou pôvodného stavu. Je uchopený architektúrou obdobia svojho vzniku v novodobej výbave. Tá rešpektuje aj celkové nové riešenie povrchov, keď sú fasády po zateplení ponechané v klasickej omietke. Nové výplne otvorov sú prispôsobené celkovému riešeniu. Pôvodné členenie okien je zachované.

Súčasťou celého areálu Starého riaditeľstva Vítkovíc je krídlo pošty, ktoré je jednoznačne urbanisticky definované.

Cieľ rekonštrukcie
Objekt bude slúžiť prevažne na administratívne účely, ale aj na umiestnenie testovacieho a predvádzacieho centra hydraulických strojov.

Návrh v tvare písmena F bol spracovaný v rokoch 2009 – 2010.

Nové konštrukcie aj vyhliadková reštaurácia
Doposiaľ sa zrealizovala prvá časť budovy. Vzhľadom na statický stav a povahu budovy ako stavebného celku sa na všetky novonavrhnuté konštrukcie, ako sú priečky, výmurovky medzi jednotlivými časťami budovy, izolačné murivo, domurovanie pôvodného muriva a domurovanie okolo okien, použili tvárnice Ytong. Je to najmä vďaka ich vlastnostiam v oblasti rekonštrukcií, ako sú nízka hmotnosť, jednoduchá opracovateľnosť, jednoduchá manipulácia a schopnosť tepelne izolovať.

Staré riaditeľstvo Vítkovíc – rekonštrukcia

Dôležité sú vonkajšie úpravy objektu, ich napojenie na terén, riešenie celkového parkingu a napojenie na os vítkovický zámok – plynojem. Strešnú časť korunuje vyhliadková reštaurácia.

Staré riaditeľstvo Vítkovíc – pôdorys
Zdroj: Xella