Spadnutý múr v Trnave

V historickej časti Trnavy spadol múr. Chcú ho rozobrať a presunúť

Partneri sekcie:

Vedenie Trnavskej arcidiecézy v súvislosti so spadnutým múrom pri historickej budove ubezpečuje, že o majetok vo vlastníctve cirkvi sa stará a udržiava ho v súlade so svojimi finančnými možnosťami.

Arcibiskupský úrad v Trnave nepovažoval za potrebné investovať do opravy múru, ktorý ohraničuje budovu bývalého arcibiskupského úradu, keďže podľa projektu pripravovanej prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv. Mikuláša mal byť presunutý. Vyplýva to zo stanoviska vedenia Trnavskej arcidiecézy k zrúteniu tehlového múru na chodník, ktorý je počas dňa veľmi frekventovaný.

Prezentáciu archeologickej lokality pripravuje už niekoľko rokov trnavská radnica. V zmysle navrhovaného projektu mal byť múr ohraničujúci budovu bývalého arcibiskupského úradu rozobratý a vybudovaný nanovo približne o päť metrov ďalej smerom k budove.

Múr sa však v noci z pondelka na utorok zrútil smerom k chodníku, k žiadnemu zraneniu pri tejto udalosti nedošlo. Cirkev v tejto súvislosti čelila na sociálnych sieťach kritike, že sa nestará o svoj majetok.

V rámci možností

„Ubezpečujeme, že Katolícka cirkev vždy dbala, dbá a bude dbať o to, aby bol majetok v jej vlastníctve udržiavaný a zveľaďovaný v zmysle noriem Kódexu kánonického práva, samozrejme, v súlade s finančnými možnosťami, ktoré má,“ uviedlo v stanovisku vedenie Trnavskej arcidiecézy.

„Nemožno opomenúť, že pri opravách svojich budov musí Katolícka cirkev vždy rešpektovať aj požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave, nakoľko takmer všetky stavby sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok,“ píše sa ďalej v stanovisku.

Mesto Trnava už celé roky pripravuje vhodnú prezentáciu celého priestoru s Bazilikou sv. Mikuláša, románskym karnerom, zaniknutým cintorínom a rovnako zaniknutým Kostolom sv. Michala aj s neskoršími prístavbami.

SITA