V dňoch 19. – 20. septembra 2007 sa v Terchovej uskutoční medzinárodná konferencia DREVOSTAVBY
Galéria(1)

V dňoch 19. – 20. septembra 2007 sa v Terchovej uskutoční medzinárodná konferencia DREVOSTAVBY

Konferencia je určená projektantom, dodávateľom, realizátorom stavebných prác, majiteľom, užívateľom drevostavieb, ako aj pracovníkom stredného, vysokého školstva, vedy, výskumu a tiež zamestnancom samosprávy.

Konferencia poskytuje priestor na propagáciu výrobkov, nových technológií a konštrukcií dotýkajúcich sa drevostavieb.

Neoddeliteľnou súčasťou konferencie bude výmena informácií a praktických skúseností o súčasných technologických postupoch pri výstavbe a rekonštrukciách drevostavieb. Témy, ktorými sa konferencia bude zaoberať, sú témy týkajúce sa porúch a vplyvu biologického poškodenia na stavebno-technický stav konštrukcií, technológie výstavby, drevo ako stavebný materiál, chemické a biologické poškodenie, stavebno-fyzikálne problémy drevostavieb, technológie výstavby a rekonštrukcie drevostavieb, vrátane historických.

Dôležité termíny:
Zaslanie názvu a abstraktu: 13.7.2007
Predbežná prihláška zástupcov prezentujúcich firiem: 13.7.2007
Záväzná prihláška s programom konferencie: 30.7.2007
Zaslanie príspevkov autormi: 31.8.2007

Predbežné prihlášky môžete zasielať na adresu:
Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Renáta Korenková, PhD.
Stavebná fakulta, kPSaU
Komenského 52
010 26 Žilina
e-mail: renata.korenkova@gmail.com
tel.: +421 41 513 5749