shutterstock 2058377075

Hľadajú novú tvár mestskej radovky. Výsledky budú riešeniami pre žiadateľov z plánu obnovy

Partneri sekcie:

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov.

Cieľom je hľadanie prístupu k obnove rodinného domu typu Mestská radovka. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov dňa 20. 3. 2023.

Úlohou je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR – komponentu 2.

V súťažnom zadaní sa uvádza, že jednou z kľúčových tém je budúci charakter domov po zateplení. Zatepľovacia vrstva mení elementy, ktoré určujú výraz domu. Požadovaná podrobnosť návrhu v takýchto pozíciách plášťa má ukázať uvedomenie si dôsledkov novej vrstvy na výraz a proporcie domu.

Pohľad na radovú zástavbSlovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov.u
Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov. | Zdroj: Súťažné podklady

Mestská radovka je charakteristický rodinný dom s jedným až troma podlažiami, so štvorcovým pôdorysom a s plochou strechou. Staval sa  najmä v 70. až 90. rokoch 20. storočia.

Výsledky súťaže budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z programu, ktorí chcú zhodnotiť svoje domy uvedomelo a uvážene. Hlavným poslaním súťaže je ukázať schopnosť pracovať so známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, ktoré vyhovuje aktuálnym požiadavkám.

Termíny:

  • predkladanie návrhov: 23. máj 2023
  • zverejnenie výsledkov: 20. jún 2023

Porota:

Predsedníčka
Mgr. arch. Nora Vranová

Riadni členovia:
Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:
Ing. Matej Kerestúr (závislý od vyhlasovateľa)