Rodinný dom zo staronových materiálov

image 76070 25 v1

Projekt CUBO House je výsledkom spojenia architektúry, výtvarných umení a ekológie. Renovácia obydlia z viktoriánskeho obdobia bola inšpirovaná metódou výroby koláže – pôvodná stavba bola čiastočne rozobraná a recyklovaný materiál sa prestaval do novej formy.

Koncept návrhu fasády vychádza z výtvarnej metódy „cubomania“. Ako pri koláži, homogénna tehlová fasáda sa premenila na „mozaiku“ pridaním ďalších štvorcových plôch z odlišných materiálov.

Malá záhrada prekvapuje bohatým zastúpením rôznych funkcií.


Jednou z podmienok klienta bolo, aby dom fungoval v súlade s trvalou udržateľnosťou. Výnimkou nie je ani záhrada, kde materiál z demolácie našiel široké využitie.   

Záhrada funguje v súčasnosti najčastejšie ako detské ihrisko.

Bridlicové škridle z bývalej strechy dnes existujú v podobe parapetov na oknách i na iných miestach na fasáde.

Drevo, kameň a tehla – opätovné využitie na rozličný spôsob.

Bezpečnostné mreže podstúpili menšie úpravy a boli nainštalované ako slnečná clona.

Nanovo naskladané lícové murivo sa od pôvodného muriva odlišuje netradičnou väzbou tehál.

Kuchynský priestor siahajúci hlboko do domu bol presvetlený oknom cez celú stenu.


Opätovné využitie materiálov i prvkov sa prejavilo rovnako v exteriéri aj interiéri. Rúčky na otváranie skrine boli pôvodne súčasťou zábradlia.

Vďaka recyklácii našlo uplatnenie mnoho objektov, ktoré by inak majitelia domu vyhodili.

Suterén sa nachádza v novej časti domu. Z dvojpodlažného starého domu vznikol trojpodlažný, ostávalo len vyriešiť osvetlenie podzemnej časti.

Rovnako ako fasáda, aj interiér je kolážou nového a starého zariadenia. Prvky z bývalého schodiska dnes visia ako jednotlivé diely nezvyčajného lustra.


Časť elektrickej energie pochádza z fotovoltických článkov.

Ekologický prístup sa prejavil aj v spôsobe zohrievania vody. Do procesu ohrevu je zapojená aj slnečná energia.

Balustrádu z bývalého schodiska možno nájsť aj v rámci detskej poschodovej postele.


Pôvodná dispozícia bola obohatená o nové vstupné foyer a dominantné schodisko uprostred.

Schodisko privádza prirodzené svetlo na všetky tri poschodia a zároveň takto zabezpečuje prirodzenú ventiláciu.

Dom pred rekonštrukciou nebol dostatočne osvetlený. Tento stav zmenila realizácia štedrého točitého schodiska, ktoré prostredníctvom stien s bývalými oknami distribuuje svetlo až do suterénu.

Až pri bližšom skúmaní možno postrehnúť, že elegantný luster tvoria schodnice a zábradlie z bývalého schodiska.

Staré schodisko už z bezpečnostného hľadiska nevyhovovalo. Našlo však svoje ďalšie využitie rovnako ako trámy, okná, dvere a bezpečnostné mreže.

Recyklácia objektov a materiálov nemá len ekologický rozmer. Pôvodné staré materiály neboli pretvorené a využité len ako čistá surovina. Architekti z PHOOEY Architects sa snažili čo najviac zachovať ich pôvodnú podobu – o to viac môže návštevník oceniť, koľko kreativity bolo vloženej do hľadania nového účelu.

Viac na inhabitat.com

AUTOR: PHOOEY Architects
TEXT: Katarína Vankušová  
FOTO: PHOOEY Architects