Pátrium – architektúra s ľahkosťou slovnej hry

Pátrium - architektúra s ľahkosťou slovnej hry

Pre dvojgeneračný átriový rodinný dom v Ivánke pri Dunaji pravdepodobne neexistuje priliehavejší názov, ako je Pátrium. A určite si po spoznaní tohto architektonického diela ťažko predstaviť na tomto mieste vhodnejšie architektonické riešenie, než je tento dom. Slovná hra spočíva v spojení troch, pre tento dom charakteristických slov: „átrium“, ktoré vzniká uprostred jeho štyroch traktov, „patio“ (exteriér využívaný ako obytný priestor), ale aj „patria“ – širší výraz pre domov a spätosť s otčinou, ktorý poukazuje na dvojgeneračnosť domu. A v čom spočíva hra architektúry?

Základným určujúcim faktorom architektonického riešenia je podlhovastý pozemok v zástavbe obce. Na jednej strane pozemku stojí pôvodný rodičovský dom, ktorý bolo treba zachovať – nový objekt sa mal zakomponovať s pôvodným domom do jedného celku. Vyskytla sa však otázka, či nový dom postaviť klasicky, za pôvodný dom do hĺbky parcely, alebo zvoliť iný koncept. Ale architekt Ivan Matušík vnímal záhradu ako hodnotu, ktorú by bolo škoda zastavať, a to aj v prípade, že by sa v budúcnosti mohlo rátať s tým, že sa záhrada „úžitkového charakteru“ postupne zmení na viac okrasný a oddychový priestor, oddelený od susedných vyššou zeleňou.
Preto sa rozhodol navrhnúť dom na severnej strane pozemku. Stavba rešpektuje uličnú čiaru ostatných domov. Severná fasáda je však do ulice otvorená minimálne – kontakt s ňou prebieha len cez dve úzke okná. Koncept uzavretosti domu zo strany ulice je doplnený jeho otvorením sa dovnútra, čo vychádza zo samotného tvaru domu. Nový dom má tvar písmena U, ktorý je zo štvrtej strany je uzatvorený pôvodným rodičovským domom. Vďaka tomu vzniká uprostred átrium prepojené veľkými presklenými plochami s interiérom nového domu. Obytné priestory tak získavajú nielen nádherné presvetlenie, ale aj priamy kontakt s minimalisticky riešenou zeleňou átria a vizuálne prepojenie všetkých troch obytných traktov cez presklené steny. Dom sa tak stáva jedným celkom, ktorý je obohatený o prepojenie s exteriérom átria. Svetlo prenikajúce cez veľké presklené plochy z átria je ešte umocnené bielou farbou, dominujúcou v interiéri.

Dom je vzdušný a priestor pôsobí veľkoryso, priam sa nechce veriť, že jeho úžitková plocha je len 115 m². Je to najmä vďaka otvorenosti dispozície, optickému prepojeniu s plochou átria, ktoré sa včleňuje do obytného priestoru, ale aj vďaka čistote a jednoduchosti minimalisticky poňatej architektúry, detailom a voľbe vnútorného zariadenia. Deliace priečky sú obmedzené na minimum, vstupná hala, kuchyňa, jedáleň, obývacia izba s pracovňou sú jedným otvoreným priestorom. Medzi jednotlivými časťami sa prechádza popri zasklenej, v centrálnej časti odsuvnej stene.

Jedným z ďalších východiskových zámerov architekta, s ktorým sa zhodol aj investor, bol prízemný charakter domu. Presklená časť do átria siaha len do výšky 2,1 m, čo umocňuje dojem skromnosti a ľudskú mierku domu. Steny po obvode átria tvoria len oceľové stĺpy v module 1750 mm s prierezom len 10 x 10 cm, čo v spojení s presklením pôsobí veľmi subtílne.

Obvodové nosné steny sú vymurované z tvárnic Durisol. Stena z tvárnic je z exteriéru neomietnutá, čo dáva domu zaujímavý charakter, investor však zvažuje dom omietnuť. Vďaka armatúre a betónovej zálievke muriva sa plne využila statická funkcia steny. Pultová strecha je navrhnutá z fošien 6 x 24 cm v zhustenom module 875 mm. Podhľad stropu tvorí biely drevený obklad, ktorý formou oblúku plynulo prechádza k nosným obvodovým stenám. Oblúky zjemnili prechodové hrany, priniesli do interiéru mäkké linky a v dvoch nárožiach domu vytvorili zaujímavé prieniky.

Striedmosť a architektov rukopis sa prejavuje aj v riešení okolia domu. Zeleň átria tvorí trávnik, jeden brest, trs vyššej okrasnej trávy a niekoľko oblých kameňov, po obvode átria pri styku so sklenenou konštrukciou je pochôdzny pás pokrytý menšími okruhliakmi. Záhrada za domom prechádza do svojej úžitkovej funkcie až po niekoľkometrovom odstupe, ktorý tvorí prevažne trávnik. Do tohto priestoru je výhľad zo spálne a izby v južnom trakte domu. Ani predzáhradka neostala bez pozornosti architekta. Investori sa nechali presvedčiť, aby odstránili pôvodný plot a zaužívané oddelenie predzáhradky od ulice naznačuje len zvýšený terén predzáhradky so zeleňou. Zaujímavé je aj riešenie čelnej fasády: fasáda pôvodného a nového domu je zjednotená múrom z neomietnutých tvárnic Durisol, pôvodný dom však architekt priznal časťou čelného štítu vystupujúceho nad vodorovnú líniu fasády. Tento tvar zdôraznil ešte plochou plechu, pokračujúceho ďalej v horizontálnej linke na rímse.

Ivan Matušík hovorí o investorovi ako o partnerovi, ktorý bol naklonený hľadať ideálne riešenia aj nekonvenčnou cestou. Koncept domu je pomerne odvážny, no podľa slov investorov sa ich predstavy o bývaní od štandardného bývania na vidieku líšia a radi hľadali s architektom nové riešenia. Pri viacerých domoch s novátorským prístupom sa stalo, že sa architekt s investorom po čase nevedeli zladiť, ale podľa všetkého, Pátrium nie je takýmto príkladom. Dom sme navštívili po viac ako polročnom užívaní, stavba a spôsob života obyvateľov si na seba pekne zvykli. Obyvatelia, podľa ich vlastných slov, inklinujú k jednoduchosti a vzdušnosti, páči sa im prepojenie interiéru a exteriéru a býva sa im dobre. A ešte jedno je zaujímavé – dom potvrdzuje, že realizácia dobrej architektúry nemusí byť drahá – realizačné náklady sú 3,5 mil. Sk.

Pri našej návšteve tohto domu sme si naplno uvedomili, aká úžasná môže byť sila architektúry. Jednoduchosť a úprimnosť riešenia, sila čistoty, z ktorej nesála chlad ale útulnosť, nás očarila hneď pri vstupe do tohto nezvyčajného, prekvapivo priestranného malého domu. Nie je to však diktát architektúry.

Dom získal prvé miesto v kategórii rodinné domy v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005, ktorú každoročne vyhlasuje MVRR, a bol nominovaný aj v kategórii rodinné domy v architektonickej súťaži CE.ZA.AR 2006.


Pohľad zo strany ulice

Rez

Názov stavby: Rodinný dom Pátrium
Miesto: Ivánka pri Dunaji
Architekt: Ing. arch. Ivan Matušík
Stavebník: Pavol Szomolányi
Zhotoviteľ stavby, hrubá stavba: Krajstav, Pezinok
Realizácia: 2005
Úžitková plocha: 115 m²
Zastavaná plocha: 135 m²
Celkové náklady stavby: 3,5 mil. Sk

Martina Jakušová
Foto: Ivan Karlík
Grafické prílohy: Ivan Matušík

KategórieRodinné domy