Knižnica známa vďaka streche

Knižnica známa vďaka streche

Koncept nízkoenergetických budov už dávno nie je doménou stavieb pre bývanie a je bežným štandardom aj v oblasti „vysokej architektúry“ – architektúry vznešenej nielen funkciou, ale aj dobrým architektonickým konceptom. Medzi jeden zo zaujímavých príkladov patrí Ballardská knižnica v Seattli. Americký ústav architektov zaradil túto stavbu v apríli tohto roka medzi desať najúspešnejších „zelených“ projektov Spojených štátov. Knižnica získala medzi stovkami iných pozoruhodných stavieb prednosť najmä vďaka koncepcii multifunkčnej strechy s kombináciou aktívnych a pasívnych systémov využitia slnečnej energie.

Pri pochopení celého konceptu Ballardskej knižnice sa nemožno zaobísť bez poznatkov o tejto od nás veľmi vzdialenej lokalite v Spojených štátoch. Ballard je štvrť v Seattli, kam sa dá dostať priamo z centra mesta rovnomenným starým mostom cez kanál Salmon Bay.

Architektúra knižnice je jemným vyvážením statických a dynamických prvkov. Je situovaná na mierne sa zvažujúcom teréne, koncipovaná ako dominanta budúceho ústredného mestského priestoru tejto štvrte. V bezprostrednom susedstve vyrastá mestský park. Obyvateľstvo tradične škandinávskeho pôvodu tvorí členskú základňu takých krajanských organizácií ako Synovia Nórska a knižnica je vzdialená niečo vyše kilometra od Nordic Heritage Museum, čo je jediné múzeum venované osudom Škandinávcov v USA. Projektanti z firmy Bohlin Cywinski Jackson očividne vychádzali z genia loci a podarilo sa im evokovať kultúrne bohatstvo etnika presláveného stavbou lodí.

Ponášky na Vikingov
Budova je orientovaná východo-západným smerom a plochá strecha, ktorá sa na oboch krajoch dvíha, vytvára profil ľahučkého oblúka. Väčšmi sa vypína na západnej strane, kde môže pripomenúť plachtu vikingských lodí – drakkarov alebo legendárne krídlo zdobiace prilbu. Strecha tu cloní pred najprudším slnkom veľké podstrešné okná s clonami riadenými senzormi. Do interiéru prúdi dostatok svetla aj vďaka siedmim strešným oknám. Až 86 % plochy budovy je osvetlených denným svetlom.  

Oblý segment zasadačky sa v interiéri dopĺňa na nepravidelnú elipsu. Tento tvar vedie chodca k hlavnému vstupu. Obklady z galvanizovanej ocele sú v noci pôsobivé v bodovom osvetlení umiestnenom v chodníku.Strechu nesú mohutné trámy z borovice ťažkej (priemer 45 cm, dĺžka 12,2 m), podopreté siedmimi radmi stĺpov, navrhnutými tak, aby tvarom aj neutrálnym náterom boli vizuálne maximálne diskrétne.

Prísna subordinácia
Rovnako potlačené je priečelie. Pôdorys má totiž členitý obrys a vnútrajšok budovy vzbudzuje dojem, akoby ho „vsunuli“ pod už hotovú strechu. Najvýraznejší prvok priečelia, zasadačka na severozápadnom rohu, pôsobí ako prístavba, keďže so stavbou nie je výškovo zintegrovaná. Prvok pripomínajúci lodnú provu však prekvapujúco preniká hlboko do interiéru a zámer „prieniku“ je zrejmý aj tým, že zvonku aj zvnútra má plášť z rovnakých galvanizovaných kovových platní.

Podobne autonómna ako vonku, kde strecha vytvára na dvoch uličných stranách hlboké verejné priestory, je aj v priestrannom interiéri (maximálna svetlosť 910 cm). Funkčne vyčlenené časti tu majú podobu boxov s jednotným tmavým náterom, nad ktorými sa vypína trámová konštrukcia. Táto idea strechy bude architektov z firmy Bohlin Cywinski Jackson zrejme ďalej inšpirovať – na rezidencii na jednom z ostrovov San Juan v štáte Washington, ktorá sa práve stavia, ju uplatnili v celkom asymetrickej podobe.

Šesť klimatických zón
Pre ekologickú koncepciu budovy je však podstatná averzná strana strechy. Dôležitosť tohto miesta podčiarkuje vyhliadková plošina, odkiaľ ju môžu obdivovať návštevníci. Tým, čo sa nechce stúpať po točitých schodoch, poslúži periskop priamo pri výpožičnom pulte. Čo sa dá cezeň vidieť?

Zelená strecha zaberá 1 905 štvorcových metrov, náklady na jednu štvorcovú stopu (0,092 m2) vyčíslili na približne 20 dolárov. Pod vrstvou hliny a profilovanou fóliou z recyklovaného polyesteru na zber vody je tesnenie a vodotesná membrána z asfaltu a termoplastického kaučuku. Vedľa strešných okien sú anemometre na meranie vetra, permanentne sa meria o. i. aj spotreba energie, svetelné podmienky a množstvo zrážok a tieto údaje, ktoré softvérový program premieňa do grafickej podoby, sú k dispozícii návštevníkom.Okrem neďalekých štítov Olympic Mountains, ležiacich východným smerom, najmä to, ako sa darí rastlinám na streche. Rastliny chránia strechu pred prehrievaním. Prevažuje tu tučnolistý trsnatý rozchodník, ktorý sa vyskytuje aj u nás. Rastliny sú nasadené do biologicky rozložiteľného kokosového vlákna rozprestretého na vrstve hliny. Jej optimálna hrúbka je okolo 15 cm, aby zrážková voda nepretekala vrstvou do kanalizácie. Pod hlinou je tvarovaná plastiková fólia slúžiaca ako rezervoár vody na zavlažovanie (postačuje približne 4 cm vrstva). Profil strechy podmienil vznik šiestich plôch s odlišnou mikroklímou, vyššie položené časti vysychajú skôr, v nižších sa lepšie zadržiava voda a sú lepšie chránené pred brízami, ktoré tu prevažujú. Podľa expertízy medzinárodne renomovanej americkej stavebnej firmy Magnusson Klemencic takýto systém až trojnásobne predlžuje životnosť strechy.

Z hlavnej študovne sa vchádza do dvoch študovní s komornejším prostredím. K dispozícii je aj takzvaná tichá miestnosť. Projektanti sa rozhodli neuzatvárať tichú miestnosť dverami, ktorých otváranie a zatváranie ruší, ale nechať miestnosť otvorenú a odfiltrovať hluk v chodbách.Unikátny typ okien
V najvyššom bode strechy je sedemnásť solárnych panelov (5 kW). Z aktívnych systémov OEZ je však v rámci USA unikátne použitie PV okien nemeckej výroby s ultratenkou vrstvou amorfného silikónu (SCHOTT Solar ASI® glass), ktoré sú inštalované v stredisku mestských služieb do krivky, aby sa optimalizoval čas vystavenia okien slnečnému žiareniu.

Z množstva ekologických prvkov treba vyzdvihnúť nábytok, ktorý pre budovu zvlášť vyrobili podľa návrhu Bohlin Cywinski Jackson z kvalitnej javorovej preglejky bez odpadu a ručným skladaním. Strešné hrady lepili z viacerých kusov, aby chránili staré vzácne ihličnaté stromy. Za zmienku stojí aj ventilačný systém riadený senzormi kvality vzduchu a osvetlenie parkovacích plôch v suteréne svetlíkmi.

Názov stavby:
Ballard Library, pobočka The Seattle Public Library
Miesto stavby:
22nd Avenue Northwest, Seattle
Autori architektonického riešenia:

Peter Bohlin, Robert Miller z firmy Bohlin Cywinski Jackson
Krajinná architektka:

Barbara Swift, Swift & Co
Zhotoviteľ stavby:
PCL Construction Services Inc.
Plocha pozemku: 2 601 m2
Úžitková plocha:
3 084 m2
z toho:
1 394 m2 knižnica
334 m2 NSC (stredisko mestských služieb)
1 672 m2 parkovacie plochy v suteréne
Zelená strecha:

približne 13 540 rastlín, 11 druhov tráv v 292 118 kg zeminy a 38 556 kg mulčovacej kôry a kokosových vlákien
Strešné kolektory:
16 modulov Schott ASE 300 polycrystaline
Sklon:

20 stupňov na juh
2 invertory SMA Sunny Boy 2500U 208V
Fotovoltické okná:
Schott ASI, film medzi dvoma sklenými tabuľami
2 invertory SMA Sunny Boy 700 120V
Celková úspora energie:
75 %
Stavebné náklady:
6,5 mil. USD
Realizácia:
február 2004 – máj 2005

Bohlin Cywinski Jackson
Firma bola založená v roku 1985 a má päť pobočiek – v malom meste v Pensylvánii, Wilkes-Barre (nám je známe ako miesto, kde býval a zomrel Jozef Murgaš), ďalej v Pittsburghu, Philadelphii, Seattli a San Franciscu. Peter Bohlin, jeden z projektantov knižnice, je zakladateľom firmy, Robert Miller jedným z jej vedúcich pracovníkov. Z množstva cien je dosiaľ najvyšším celkové ocenenie firmy za tvorbu, ktoré jej udelil Americký ústav architektov (AIA) v roku 1994.

Z pestrého spektra pôsobnosti realizovala firma najviac projektov pre školstvo. Z najnovších prác v tejto oblasti patrí medzi najvýznamnejšie budova Ústredia biotechnologických a interdisciplinárnych štúdií v Rensselaerovom polytechnickom inštitúte v Troy v štáte New York, ktorá získala dve ocenenia AIA (2005), a vstupná budova Trinity College v Hartforde v štáte Connecticut, ocenená Tuckerovou cenou za architektúru (2004), cenami AIA a Architektonickou cenou Múzea architektúry a dizajnu The Chicago Atheneum (2002). Obe školy patria do úzkeho kruhu najvýznamnejších škôl v USA.

Text: Karol Klanic
Foto: The Seattle Public Library