Nízkoenergetický dom z vápennopieskových tehál

nizkoenergeticky dom z vapennopieskovych tehal

Príkre stúpanie úzkou uličkou sa oplatilo. Medzi pôvodnými chatkami a novými modernými domami sa otvára krásny výhľad na Dobřichovice. Osviežujúca blízkosť lesa a úplná absencia hluku presvedčia každého o tom, že manželia Petákovci si našli ideálne miesto na bývanie. Na mierne svahovitom pozemku obklopenom vysokými stromami vyrástol za dva roky ich moderný nízkoenergetický dvojdom realizovaný z vápennopieskových tehál.

Miesto si Petákovci nevybrali náhodne. Na vedľajšom pozemku totiž stojí ich chata, v ktorej viac ako 30 rokov trvalo bývali, takže si k miestu vytvorili blízky vzťah. Teraz má v tejto záhrade priestor predovšetkým ich maznáčik – obrovský bernský salašnícky pes, ktorý ako hovorí pani domu, by novú záhradu spustošil behom chvíľky. V pôvodnej chate upravenej na trvalé bývanie teraz býva jedna z dospelých dcér, zatiaľ čo druhá to má k rodičom ešte bližšie, pretože obýva menšiu časť nového dvojdomu. Priestranný pozemok s rozlohou asi 2 000 m2 vznikol spojením dvoch susediacich záhrad, na ktorých pôvodne stáli chatky. Pozemok sa mierne zvažuje v smere od lesa k svojej dolnej hranici a ponúka tak takmer zo všetkých miest záhrady úchvatný pohľad do údolia Dobřichovíc a na protiľahlé zelené kopce.

Bývanie so súkromím pre dve rodiny
Dom so zastavanou plochou viac ako 200 m2 tvoria dve poschodové časti s rozmermi 10 × 10 m a 8 × 8 m spojené prízemím. Vchody do obidvoch domov sú na prianie majiteľov samostatné a nachádzajú sa v prízemnej spojovacej časti domu. Na opačnej strane dvojdomu ponúka odpočinok priestranná terasa, ktorá sa tiahne takmer po celej šírke menšieho domu a spoločného prízemia. Z väčšieho domu, ktorý obývajú Petákovci, sem vedú zasklené dvere z obývacej izby na prízemí. Na prízemí je ešte situovaná priestranná kuchyňa a jedna izba, na prvom poschodí sa nachádza spálňa a väčšia izba. Podobnú dispozíciu má aj menšia časť dvojdomu s tým, že tu sa na prízemí nachádza len obývacia izba, ktorá je spojená s kuchyňou. Horné poschodia obidvoch domov spája terasa nad prízemnou časťou. Suterén, v ktorom je aj technická miestnosť, zodpovedá rozmermi nadzemnej časti a ponúka asi 200 m2.

Technické údaje
Stavebná firma: Respo Lety
Charakteristika: nízkoenergetický dvojdom
Úžitková plocha: približne 300 m2
Zastavaná plocha: 200 m2
Vetranie: jednotka Atrea, RC 330
Vykurovanie: podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo NIBE, kozubová vložka Schmid
Konštrukčný systém: vápennopieskové murivo SENDWIX – prvky 8 DF, 4 DF + preklady, KM BETA
Strešná krytina: plechová
Okná: drevené s trojsklom,
PKS MONT, a. s., dekor dub

Rozhodla tepelná akumulácia muriva
Pôvodne majitelia uvažovali nad drevostavbou. Projekt im navrhla Ing. arch. Kamila Válková, ktorá sa zaoberá predovšetkým týmto typom stavieb. Potom si však povedali, že v drevostavbe bývali ostatných 30 rokov, a rozhodli sa projekt upraviť na nízkoenergetický murovaný dom. O výbere murovacieho systému rozhodla tepelná akumulácia muriva. Z hľadiska tepelnotechnických vlastností výrazne nad ostatnými vynikalo vápennopieskové murivo. Preto padla voľba práve na tento systém. Vápennopieskový kváder má tepelnú akumulačnú schopnosť predovšetkým vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti a hustote. To umožňuje preklenúť teplotné výkyvy medzi dňom, nocou a počas prechodného obdobia, na jar alebo jeseň bez použitia vykurovacej sústavy, čím sa významne zníži spotreba energie.

Keď dom stojí vo vani
So stavbou začali na jar 2009 a od samotného začiatku ju komplikovala podpovrchová voda, ktorá steká z lesa. Z tohto dôvodu stojí dom v akejsi vani zo zváraných zemných fólií Fatrafol, čo je materiál, ktorý sa používa na izoláciu základov domu proti zemnej vlhkosti, tlakovej podpovrchovej a podzemnej vode, niektorým kvapalinám a radónu. Výrobca fólií garantuje mimoriadnu odolnosť fólie proti pôsobeniu agresívnych vplyvov podzemnej vody. Zemnú fóliu dodatočne (s ohľadom na ešte stále vlhnúcu pivnicu) doplnil aj dômyselný systém drenážnych rúrok po obvode domu.

Kompletný systém
Hrubá stavba z vápennopieskového muriva stojí na betónových základových pásoch. Steny suterénu tvoria betónové tvárnice zateplené extrudovaným polystyrénom s hrúbkou 120 mm. Na stavbu domu si majitelia vybrali variant systému, v prípade ktorého sa na vápenné murivo prikladá tepelná izolácia z kontaktného stabilizovaného polystyrénu. Nosné murivo tvoria prvky s rozmermi 248 × 240 × 248 mm a s objemovou hmotnosťou 1 250 kg/m3, murované na lepidlo.

Ako tepelná izolácia sa použili biele fasád­ne dosky na polystyrénovej báze s hrúbkou 200 mm. Paropriepustná omietka, lepiaci materiál a ďalšie prvky sú súčasťou certifikovaného kontaktného tepelnoizolačného systému.

Priečky v interiéroch tvoria vápennopieskové prvky s rozmermi 248 × 115 × 238 mm, ktoré spĺňajú požadované akustické vlastnosti. Stavebná nepriezvučnosť je pri hrúbke 115 mm na úrovni 42 dB. Preklady nad oknami a dverami sú súčasťou zvoleného systému. Nad nosným murivom sa použil preklad 8 DF a nad priečkami 2 DF.

Samotná výstavba bola viac-menej bez problémov. Murovanie s vápennopieskovými prvkami sa tak trochu podobá na skladanie detských kociek, je rýchle a jednoduché. Pri vhodnom návrhu stavby v pôdorysnom module 125 mm sa už v rámci projektu eliminuje prácne rezanie alebo sekanie tehál na stavbe. Murovacie prvky totiž tvoria jednotný dĺžkový modul na vodorovné aj zvislé konštrukcie (250 mm). V smere dĺžky steny majú tehly skladobné rozmery v dĺžkovom module 250 mm (alebo 500 mm), prípadne 125 mm. Na jednu vrstvu muriva z prvkov 8 DF s dĺžkou 1 m tak treba štyri vápennopieskové tehly (každá so skladobnou dĺžkou 250 mm). Ak by Petákovci stavali ešte raz, uvítali by urýchlenie a zjednodušenie manipulácie s jednotlivými prvkami v podobe murovacieho žeriava. Pomocou bremenových klieští možno totiž osádzať jednotlivé prvky priamo z palety. Pri každom zdvihu môžu bremenové kliešte uchopiť a uložiť rad kvádrov dlhý až 1 m.

Petákovci dnes už s úsmevom spomínajú na náročnú dopravu murovacích prvkov, keď kamióny s vlekom nemohli vyjsť cez úzku uličku do strmého kopca. Doprava na stavbu sa preto realizovala nakoniec tak, že kamión odpojil vlek pod kopcom, vyšiel k pozemku, kde zložil materiál, a potom sa muselo ísť ešte po zvyšok nákladu, preložiť ho z vleku do kamiónu a znovu vyviezť. V tomto smere by Petákovci uvítali lepšiu spoluprácu so stavebninami a kontinuálnejšiu dostupnosť tohto typu muriva, čo by umožnilo častejší dovoz menším automobilom.

Ako krytina sa mala pôvodne použiť tma­vosivá španielska pálená škridla La Escandela, ale s ohľadom na nízky sklon strechy (približne 20°) sa nakoniec zvolila plechová krytina.

Oddelené vykurovanie a vetranie
Na želanie investorov je vetranie a vykurovanie v celom dome oddelené. Riadené vetranie zabezpečuje rekuperačný výmenník. Vykurovanie v celom dome je podlahové. Teplo zabezpečuje tepelné čerpadlo, ktoré odoberá energiu z dvoch približne stometrových geotermálnych hlbinných vrtov. Objekt sa zasklil drevenými oknami s izolačným trojsklom. Väčšinu podláh tvoria trojvrstvové dubové dosky. Majitelia chceli dom zariadiť prakticky, a preto sa obklopili pohodlným nábytkom. Útulná obývacia časť im ponúka príjemný priestor na odpočinok a koníčky.

TEXT: Marie Hodačová Šimonovská
FOTO: archív majiteľov, KM Beta

Marie Hodačová Šimonovská je externou spolupracov­níčkou spoločnosti KM Beta, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

Komentáre