image 76369 25 v1
Galéria(21)

Rekreačné apartmány v hospodárskej usadlosti

Pri stavbách s vlastným príbehom a históriou by sa mala zachovať ich pôvodná architektúra. Podobným heslom sa riadili aj architekti architektonického štúdia Modulara pri vložení nového objektu medzi bývalú hospodársku usadlosť, stodolu a obytný dom.

01
02
03
04
05
06
07
08

Nemecký investor hľadal na českom vidieku v blízkosti hraníc zaujímavú budovu s príbehom, kde by sa mohol na starobu usadiť. V spolupráci s architektom sa mu nakoniec podarilo objaviť v pôvodnej nemeckej obci Ošelín hospodársku usadlosť s popisným číslom 19, ktorá ostala po 2. svetovej vojne neobývaná. Vnútri statku sa našli medzivojnové noviny a ďalšie artefakty z tej doby, genius loci bol neopísateľný. Starý statok pred viac ako 70 rokmi zaspal a zostal opustený. Čas sa tu úplne zastavil.

Investor sa rozhodol pre hospodársku usadlosť z obdobia 2. svetovej vojny v obci Ošelín.

Investor sa rozhodol pre hospodársku usadlosť z obdobia 2. svetovej vojny v obci Ošelín.

Nový objekt, ktorý architekti vložili medzi bývalú hospodársku usadlosť, stodolu a obytný dom, uzatvára z južnej strany pozemok s príjazdovou komunikáciou.

Nový objekt, ktorý architekti vložili medzi bývalú hospodársku usadlosť, stodolu a obytný dom, uzatvára z južnej strany pozemok s príjazdovou komunikáciou.

Prízemná horizontálna hmota so saunou vytvára krytý vstup, vjazd a zároveň je prepojená s hmotou poschodia, kde sa nachádzajú apartmány.

Prízemná horizontálna hmota so saunou vytvára krytý vstup, vjazd a zároveň je prepojená s hmotou poschodia, kde sa nachádzajú apartmány.

Veľkú rolu pri návrhu rekonštrukcie zohral rešpekt k hodnotám daného územia – k vysokým storočným dubom, k pôvodnej architektúre. Aj napriek tomu, že existujúce budovy boli v dezolátnom stave, pre architektov mali historickú hodnotu, ktorá sa musela zachovať a tradičným spôsobom zrekonštruovať. Kontrast formy je jasný a čitateľný. Nový objekt, ktorý vložili medzi existujúcu hmotu bývalej hospodárskej usadlosti, stodolu a obytný dom, uzatvára z južnej strany pozemok s príjazdovou komunikáciou. Prízemná horizontálna hmota so saunou vytvára krytý vstup, vjazd a zároveň je prepojená s hmotou poschodia, kde sa nachádzajú apartmány. Dva identické apartmány nad sebou s veľkosťou 3 + kk sú prístupné cez kryté vonkajšie schodisko, exaktná kubická hmota kontrastuje s dedinskou archetypálnou zástavbou – s domom so sedlovou strechou.

Exaktná kubická hmota kontrastuje s dedinskou archetypálnou zástavbou, – s domom so sedlovou strechou.

Exaktná kubická hmota kontrastuje s dedinskou archetypálnou zástavbou, – s domom so sedlovou strechou.

Dva identické apartmány nad sebou s veľkosťou 3 + kk sú prístupné cez kryté vonkajšie schodisko.

Dva identické apartmány nad sebou s veľkosťou 3 + kk sú prístupné cez kryté vonkajšie schodisko.

Dva identické apartmány nad sebou s veľkosťou 3 + kk sú prístupné cez kryté vonkajšie schodisko.

Drevo na fasádu (nehobľovaný smrekovec) je privezené z miestnej píly na Nykově vzdialenej 5 km.

Drevo na fasádu (nehobľovaný smrekovec) je privezené z miestnej píly na Nykově vzdialenej 5 km.

Drevo na fasádu (nehobľovaný smrekovec) je privezené z miestnej píly na Nykově vzdialenej 5 km.

Novostavba objektu je prvou etapou výstavby, bude slúžiť ako zázemie pre rodinu počas rekonštrukcií existujúcich budov – domu s chlievom a stodoly.

Dubová podlaha v obytných miestnostiach, priemyselná mozaika – kantovka (drevená masívna podlaha z lamiel) – pochádza z miestneho regiónu.

Dubová podlaha v obytných miestnostiach, priemyselná mozaika – kantovka (drevená masívna podlaha z lamiel) – pochádza z miestneho regiónu.

Kameň (miestnu rulu) na murovanie oporných múrov sa podarilo získať priamo na pozemku, ktorý leží čiastočne na zvetranej skale.

Kameň (miestnu rulu) na murovanie oporných múrov sa podarilo získať priamo na pozemku, ktorý leží čiastočne na zvetranej skale.

Kamenná dlažba v interiéri (tepelský trachyt) sa priviezla z jediného lomu v ČR, ktorý sa nachádza 30 km od stavby.

Kamenná dlažba v interiéri (tepelský trachyt) sa priviezla z jediného lomu v ČR, ktorý sa nachádza 30 km od stavby.

Vzhľadom na snahu o urýchlenie výstavby sa zvolila technológia montovanej drevostavby s difúzne otvorenou konštrukciou z ekologických prírodných materiálov (skladby neobsahujú fólie na báze PVC). Použili sa tradičné stavebné materiály (drevo, kameň), ich textúry a farebnosť, avšak súčasným moderným spôsobom. Snahou bolo čo najviac využiť prácu miestnych remeselníkov, materiály z miestnych zdrojov a minimalizovať tak náklady na prepravu a energiu. Kameň (miestnu rulu) na murovanie oporných múrov sa podarilo získať priamo na pozemku, ktorý leží čiastočne na zvetranej skale. Kamenná dlažba v interiéri (tepelský trachyt) sa priviezla z jediného lomu v ČR, ktorý sa nachádza 30 km od stavby. Drevo na fasádu (nehobľovaný smrekovec) je privezené z miestnej píly na Nykově vzdialenej 5 km. Dubová podlaha v obytných miestnostiach, priemyselná mozaika – kantovka (drevená masívna podlaha z lamiel) – tiež pochádza z regiónu.

V interiéri dominuje oranžová farba.

V interiéri dominuje oranžová farba.

V interiéri dominuje oranžová farba.

Drevo sa využilo aj na stavbu sauny na prízemí.

Drevo sa využilo aj na stavbu sauny na prízemí.

Pozdĺžny rez

Pozdĺžny rez

Autor: modulora, Dušan Řezáč
Miesto realizácie: Ošelín 19, okres Stříbro, Česká republika
Zastavaná plocha: 177 m2
Obstavaný priestor: 973 m3
Projekt: 2011
Realizácia: 2013

TEXT: Ing. arch. Dušan Řezáč, modulora, wad
FOTO: Martin Kocich, Martin Zeman