obytny subor pod vrskami
Galéria(4)

Obytný súbor Pod vŕškami

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Obytný súbor (OS) sa napriek všeobecnému trendu vrátil ku klasickému konceptu obytného bloku s chráneným obytným dvorom. Priam učebnicovo odstupňuje verejné, poloverejné a súkromné priestory. Riešenie a vybavenie vnútrobloku s atypickými prvkami ihriska a malej architektúry, bohatá výsadba zelene zabezpečujú ideálne podmienky bývania, ktorým napomáha aj podzemné parkovanie áut. Striedma architektúra doplnená dynamickým a materiálovo výrazne riešenými opornými stenami je dobrým príkladom súčasnej rezidenčnej architektúry.

obytny subor pod vrskami 6219 big image
1   nahlad foto 6 big image
3   foto 1 big image
     
  Realizátor gabiónových stien  

Ústredným priestorom je obytné nádvorie s verejnými, poloverejnými a privátnymi plochami. Sadové úpravy a terén nádvoria sú terasovité, sledujúce spád terénu. V suteréne je 90 garážových státí a 7 miest okolo prístupových ciest okolo bloku. Veľkostné kategórie bytov: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-izbové byty.

OS tvoria štyri budovy tvarované do písmena „L“. Vytvárajú obrysy štvorcového bloku a chránia ústredný priestor obytného nádvoria. Komplex je osadený do svahovitého terénu, čo vytvára dynamickú hru oporných stien. Umiestnenie 95% kapacity parkovania v podzemnej garáži je mimoriadne progresívne.

Charakteristickými črtami architektúry obytných budov sú predovšetkým hranaté, čisté tvary, vystupujúce hmoty loggií a balkónov, ako aj sklené zábradlia. Priečelia 3. NP majú fasádny obklad z kompozitného materiálu Woodlok použitý aj na podlahové dosky terás. xxx Nad suterénom je 30 cm silná železobetónová doska, umožňujúca zmenu systému v ďalších podlažiach na murovaný systém, nezávislý na rastri stĺpov v suteréne. Nosný systém nad touto doskou tvoria murované medzibytové priečky a fasáda. Medzibytové steny sú zo špeciálnych nosných zvukovoizolačných tehál. Stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické. Zastrešenie – jednoplášťovou plochou strechou doplnenou extenzívnou zelenou strechou.

Zvukovo-izolačné vlastnosti sa vo všetkých konštrukciách bytového domu veľmi starostlivo riešili. 15 cm hrubá podlahová konštrukcia je v našich podmienkach výnimočná. Prvých 7 cm penobetónu slúži na „utopenie“ všetkých podlahových vedení a vytvorenie rovnej plochy pre kročajovú izoláciu. Vrchný sadrový poter vytvoril ideálne rovný a čistý povrch pre finálnu nášľapnú vrstvu podlahy zvolenej klientmi.

Tento obytný súbor je prvým blokom rozsiahleho urbanistického konceptu zástavby novej obytnej štvrte Pod vŕškami. Urbanistický koncept počíta maximálnym uprednostnením pešej a cyklistickej dopravy vnútri štvrte, ako aj s vytvorením „obytných ulíc“. Tieto princípy boli uplatnené aj v návrhu obytného bloku. Výstavba štvrte čaká na ďalší impulz investorskej skupiny OPERA SL.

novostavba, Bratislava, Mestská časť Záhorská Bystrica
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Bobek, Ing. arch. Tomáš Jávorka
Projektant architektonickej časti: ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA, s. r. o.
Projektant TZB: Coming projekt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: EUROSTAV-DS, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Csobó
Stavebník: Opera SL Group a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Michalčák
Stavebné náklady bez DPH: 6,800 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Ing. arch. Tomáš Jávorka