Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Glóbus vedy a inovácií

globus vedy a inovacii

Niekdajší „Palác rovnováhy“ bol postavený na brehu jazera Neuchâtel počas výstavy Expo 02. Svoje stále miesto si našiel v roku 2004, keď ho Švajčiarska konfederácia darovala CERNu (Európska organizácia pre jadrový výskum). Predurčený na organizovanie mnohých akcií, konferencií a jednorazových výstav sa Glóbus vedy a inovácií stal dôležitým symbolom pokročilého vedeckého výskumu v  regióne.

Architektúra
Guľatý tvar je metaforou planéty. Skladá sa z dvoch navrstvených škrupín. Vonkajšia škrupina pripomína vrstvy atmosféry, má chrániť budovu pred slnkom a nepriaznivým počasím. Vnútorná škrupina sa skladá z osemnástich drevených oblúkov z lepeného lamelového dreva, ktoré sú pokryté drevenými panelmi tvoriacimi klenbu ako v skutočnej katedrále. Dve šikmé rampy umožňujú pohyb medzi jednotlivými plášťami a poschodiami.

Glóbus bol znovu postavený na jeho súčasnom mieste v roku 2004 a prvýkrát otvorený pri príležitosti oficiálnych osláv 50. výročia CERNu. Konštrukcie boli dodatočne tepelne a zvukovo zaizolované, aby sa vytvorila väčšia pohoda a funkčnosť.

Udržateľný rozvoj vo výstavbe
Na výstavbu boli použité pozoruhodné druhy drevín: borovica, duglaska, smrek, smrekovec, kanadský javor. V prírode slúžia ako úložiská uhlíka. Na výrobu 1 m3 dreva strom absorbuje celú tonu oxidu uhličitého. Vyrobí približne 730 kg kyslíka a uloží 270 kg uhlíka.

Zo švajčiarskeho lesa, kde boli dreviny vypestované, bolo na výstavbu vyťažených 2 500 m3 dreva. Stromy počas života absorbovali 2 500 ton oxidu uhličitého a vyprodukovali 1 825 ton kyslíka. Drevo použité na výstavbu Glóbusu je úložiskom 675 ton uhlíka.

Vnútorná infraštruktúra
Dve podlažia na dve dopĺňajúce sa funkcie
 
Na prízemí Glóbusu je stála expozícia CERNu, jeho misia a objavy. Ponúka trvalú dramatickú interaktívnu výstavu „vesmír inšpirovaný vedou častíc“, ktorá fascinuje divákov všetkých vekových kategórií.

Na prvom poschodí, univerzálnom podlaží, je možné organizovať konferencie, projekcie, workshopy, výstavy, udalosti a VIP večere. Klenutá sála až pre 250 osôb má pokročilé technické vybavenie (ozvučenie, veľkoplošná projekcia, prístup na internet a širokopásmové vysielanie) a priestor možno variabilne využiť podľa potrieb návštevníkov. Koná sa tu napríklad filmový festival CineGlobe, ktorého premietané filmy sú vždy inšpirované vedou. 

Stavba má šírku 40 m a je vysoká 27 m. Bolo to prvýkrát, čo sa postavila podobná drevená konštrukcia. Glóbus vedy a inovácií sa nachádza na námestí Galileo Galilei,na adrese Route de Meyrin v Ženeve, vo Švajčiarsku. Prvým klientom bola Švajčiarska konfederácia, neskôr CERN.

Architektonické riešenie vymyslela Skupina H. pod vedením Hervého Dessimoza zo Švajčiarska.

Za konštrukcie a statiku stavby zodpovedá spoločnosť CHARPENTE CONCEPT Thomasa Büchiho.
–>–>

Komentáre