Nominácie Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2007

Partneri sekcie:

Slovenská komora architektov vyhlásila tento rok šiesty ročník Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2007. Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena bude v roku 2007 udelená v piatich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyslené budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér. Hlavným poslaním súťaže je informovanie o dianí na poli architektúry za posledný rok a predstavenie architektonických diel širokej verejnosti.

Slovenská komora architektov vyhlásila tento rok šiesty ročník Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2007. Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena bude v roku 2007 udelená v piatich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyslené budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér. Hlavným poslaním súťaže je informovanie o dianí na poli architektúry za posledný rok a predstavenie architektonických diel širokej verejnosti.

O udelení ceny CE.ZA.AR 2007 vo všetkých kategóriách rozhoduje odborná porota v zložení: Ing. arch. Peter Lizoň, AA (USA) – predseda poroty, Ing. arch. Irakli Eristavi, Milan Lukáč, akad. soch., Ing. arch. Vladimír Milunič (ČR), Ing. arch. Katarína Viskupičová, Akad. arch. Dušan Voštenák, Ing. arch. Ľubomír Závodný.

Hodnotenie prihlásených architektonických diel je dvojkolové. Úlohou odbornej poroty v prvom kole je nominovať architektonické diela v jednotlivých kategóriách. V druhom kole, ktoré prebehne v júni  2007 porota vyberie po priehliadke jednotlivých stavieb víťazné dielo. O sumáre výsledkov je informovaný len predseda poroty a podliehajú prísnemu utajeniu až do slávnostného odovzdávania cien. Výsledky a víťazov v jednotlivých kategóriách sa dozvieme na slávnostnom večere udeľovania cien 10. októbra 2007.

Odborná porota zasadala 22. mája a vybrala nasledovné nominácie v jednotlivých kategóriách:

RODINNÉ  DOMY:

1. Rodinný dom Modra – Harmónia
Autor: Ing. arch. Juraj  Čerešňák
 
2. Rodinný dom Za priekopou, Košice
Autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák

3. CHATAOKATA, Rovinka
Autori: Ing. arch. Zuzana Bumbálová, Ing. arch. Martin Hanták, Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD., Tibor Andráši

BYTOVÉ  DOMY:

1. Obytný súbor Rozadol, Bratislava
Autori: Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Juraj Šujan

2. Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Šujan, Mgr. art. Karol Stassel 

3. Octopus Habitat, Bratislava
Autor: Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski

OBČIANSKE  A PRIEMYSELNÉ  BUDOVY:

1. Viacúčelová hala  ARÉNA Poprad
Autori: Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Radoslav Ivan, Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Róbert Burger

2. Národné centrum vodného póla, Nováky
Autor: Ing. arch. Juraj Kiaba

3. Letecké múzeum, Košice
Autor: Ing. arch. Martin Drahovský 
spolupráca: Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., Ing. Mariana Skumaničová, Ing. arch. Jozef Kaliský, Ing. arch. Anton Reitzner

REKONŠTRUKCIA  A OBNOVA BUDOV:

1. Adaptácia objektov na Štefánikovej ulici v Bratislave
Autori: Ing. arch. Juraj Hermann, Ing. Anton Havlíček, Ing. arch. Daniel Mikunda, Ing. arch. Patrik Pavlásek, Ing. Jana Valachovičová, Mgr. art. Helena Vojtková, Ing. arch. Beáta Hermannová

2. Pedagogická fakulta UKF, Nitra
Autori: Ing. arch. Juraj Polyák, Ing. arch. Ľubomír Holejšovský
Spolupráca: Ing. arch. Milan Csanda
Spolupráca na interiéri: Ing. arch. Ivan Šuráni
 
3. Pitvorový dom v Košickej džungli
Autor: Ing. arch. Pavel Šimko

4. Design factory, Braitslava
Autori: Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová

INTERIÉR:

1. Expozícia archeologických nálezov v kazemate nitrianskeho hradu, Nitra
Autor: Ing. arch. Viktor Šabík
Spolupráca: Ing. arch. Martin Dulík, Ing. Marek Šumichrast
Autori koncepcie: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

2. Cognac Embassy , Bratislava
Autori: Ing. arch. Zuzana Bumbálová, Ing. arch. Martin Hanták, Tibor Andráši

3. Obchodná pasáž a hotel „Centrálpasáž“, Bratislava
Autori: Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolf Netík, Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Lukáš Ballek, Ing. arch. Martin Merger, Marek Sivák, Juraj Calaj

Zdroj: SKA