Národné športové centrum v Žiline
Galéria(4)

Národné športové centrum v Žiline

Partneri sekcie:

V Žiline sa pripravuje ďalší ambiciózny projekt. Drevená športová hala, budúcnosť ktorej už dlhšie bola nejasná a ktorá v poslednom období chátrala, by sa po rekonštrukcii mala stať súčasťou veľkoryso koncipovaného Národného športového centra. Rozsiahly komplex, ktorý má na jej mieste a priľahlých parcelách vyrásť, nebude poskytovať len priestory na športové aktivity. Okrem dvoch športových hál má obsahovať aj hotel, obchodné centrum, kongresovú časť a výškové bizniscentrum.


Výstavba Národného športového centra v Žiline, ktorého vybudovanie by malo stáť približne 4,5 miliardy Sk (148,37 milióna eur), by sa mala podľa vyhlásenia ministra školstva Jána Mikolaja financovať prostredníctvom PPP.

Koncom júna podpísali deklaráciu o spoločnom zámere vybudovať Národné športové centrum v lokalite súčasnej športovej haly na Bôriku v Žiline predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor Žiliny Ivan Harman, rektor Žilinskej univerzity Ján Bujňák, predseda Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) Ján Lešinský a člen predstavenstva akciovej spoločnosti SIRS Project Žilina George Trabelssie, ktorý je súčasným vlastníkom haly a okolitých pozemkov. Deklaráciou podpísaní oslovili vládu SR o pomoc pri spolufinancovaní tohto národného športoviska.

Pôvodná kupolovitá drevená hala s kapacitou 3 500 divákov bude po rekonštrukcii tvoriť jednu z dvoch športových hál. Táto hala sa postavila už pred 25 rokmi, architektonicky je veľmi zaujímavá a stala sa jedným zo symbolov Žiliny. „Nový návrh predstavuje kompletný redizajn interiéru športovej haly pri zachovaní pôvodného jedinečného kupolovitého zastrešenia. Takže celá nosná konštrukcia zastrešenia z drevených lepených nosníkov ostane zachovaná, vnútro objektu sa však vybúra v celom rozsahu a strešná krytina sa nahradí novou. Celkové architektonické riešenie ostatných častí projektu sme sa snažili prispôsobiť tejto existujúcej budove,“ hovorí k rekonštrukcii existujúcej haly architekt Michal Diviš z ateliéru MDA – Michal Diviš architekti.

Hmota druhej športovej haly pri pohľade na komplex vyčnieva z podnože ako naklonený transparentný valec a jeho priemer je takmer totožný s pôvodnou halou. Hala 2 má slúžiť na všetky halové športy, v súčasnosti sa uvažuje nad aplikáciou technológie z USA na zmenu účelu využitia haly. Tá by mala umožňovať rýchlo zmeniť palubovku na ľadovú plochu podobne, ako sa dokáže prispôsobiť hala pri zmene využitia buď pre NHL, alebo pre NBA. Pod Halou 2 sa v troch zo štyroch podzemných podlaží nachádza podzemná garáž. Táto hala, dimenzovaná pre 7 500 divákov, je súčasťou obchodného centra, ktorého kruhové vykrojenie je tiež odkazom na tvar pôvodnej haly. Obchodné centrum má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie, v ktorom majú byť garáže.

„Podnož bude mať dynamický, poprelamovaný tvar pripomínajúci blesk – a to nielen svojou hmotou, ale aj hliníkovou fasádou tvorenou kompozíciou tmavozelených a zlatistých viacuholníkov,“ približuje koncept obchodného centra Michal Diviš. V priestore medzi oboma športovými halami je obchodná pasáž, z ktorej je výhľad do športovísk. Návštevníci tak vidia tréningy rôznych halových športov, prípadne ľadovú plochu určenú pre verejnosť, čo dáva obchodnej pasáži novú, zaujímavú dimenziu.

Priestorovou dominantou plánovanou na exponovanom mieste žilinského cestného obchvatu Tretia okružná je bizniscentrum – 23-podlažná veža so zázemím. Bude to jednoduchý sklenený hranol akoby zlomený v dvoch pôdorysných osiach. Jeho fasáda bude zaujímavá hrou zrkadliacich a menej zrkadliacich sklených častí. V nižšej podnoži bizniscentra, ktorá má tri nadzemné podlažia, budú priestory na kongresové účely a na prenájom.

Táto časť plynule nadväzuje na hmotu existujúceho Domu Techniky. Rekonštruovaná deväťpodlažná veža s novou fasádou, ktorej dizajn bude korešpondovať s vežou administratívneho centra, sa po rekonštrukcii zmení na Športhotel. V podnoži hotela sa bude nachádzať kongresové centrum a ďalšie priestory na prenájom.

Národné športové centrum

Miesto: Žilina-Bôrik
Investor: SIRS, formou PPP
Generálny projektant: MDA – Michal Diviš Architekti, s. r. o.
Autor: Ing. arch. Michal Diviš
Spolupráca: Ing. arch. Silvia Fričová, Ing. arch. Marek Kopp, Ing. Marek Vereš, Ing. Jana Škodová
Architektonická štúdia: 2007 – 2008
Projekt: 2008
Počet parkovacích miest: 1 500
Celkové náklady: 4,5 miliardy Sk (148,37 milióna eur)

(mj)
Vizualizácie: MDA – Michal Diviš Architekti, s. r. o.