Galéria(2)

Konverzia priestoru na dobrý interiér je kumšt. Nie každý na to má

“Pravda je taká, že pri interiérovej tvorbe má autor ďaleko jednoduchšie podmienky na to, aby vzniklo niečo, čo zodpovedá jeho predstavám a nie je ovplyvnené externými vplyvmi. Je ich totiž oveľa menej, ako pri „architektúre“.“

GRAU ISADORE1
martinskocek Byt PC 2

Tento pohľad úspešného slovenského architekta podnecuje k diskusii medzi špecialistami. Rôzne vplyvy na prácu v architektonickej alebo interiérovej tvorbe sú špecifickejšie, než by sa dali jednoducho porovnať.

Externé vplyvy na tvorbu v architektúre tvorí súbor podmienok od územného plánu, cez životné prostredie, právne predpisy či technické normy. Interiér je súčasťou architektúry, ktorá tieto podmienky a vplyvy už obsahuje. Externé vplyvy v interiéri tvorí architektúra, ktorá je pri tvorbe interiéru priam hmatateľná.

Zdroj: INSAID AWARDS

Je zrejmé, že zadanie v architektúre vytvára najmä verejný záujem, spravidla veľká komunita ľudí, pričom architekt má väčšiu možnosť presadiť jeho vlastné predstavy a vízie o architektúre. Pri projektovaní interiéru ide o malú skupinu ľudí, ktorá má veľmi špecifické potreby. Interiér nemá napĺňať predstavy architekta o interiéry, ale uspokojiť predstavy zadávateľa o jeho užívaní.

Interiér si vyžaduje viac než len osobný vkus. Je to o tvorení zdravého, bezpečného a komfortného prostredia, ktoré zlepšuje životné podmienky ľudí a zároveň o tvorení priestoru, ktorý je nielen atraktívny, ale aj plne funkčný, ergonomický a univerzálny. Preto je potrebné hlboké poznanie funkčnosti a estetiky interiérového dizajnu a architektúry. Je to ako ovládať sofistikovaný nástroj, ktorý dokáže tvoriť excelentné prostredie na mieru pre každého jednotlivca.

Zdroj: INSAID AWARDS

Faktom je, že autori interiérov čelia množstvu ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich prácu. Musia brať do úvahy kultúrne a sociálne prostredie, technické obmedzenia, predpisy a špecifikácie, a samozrejme, požiadavky a očakávania investora. Mali by byť schopní vytvoriť harmóniu medzi formou a funkciou, aby každý detail slúžil účelu a prispieval k celkovej atmosfére.

Ak architekti hovoria, že interiérová tvorba je jednoduchšia, nie je to tak. Je to komplexná disciplína, ktorá si vyžaduje široké vedomosti, odbornosť a schopnosti v rádovo inej mierke. Tvorba interiéru je zadanie, ktoré sa líši od navrhovania architektúry, ale rozhodne nie je menej náročné.

Zdroj: INSAID AWARDS

Nevzdávajte sa svojej vášne pre interiéry a nechajte diela hovoriť za vás. INSAID AWARDS, súťaž o ocenenie pre najlepšie slovenské interiéry, ocení tvorivosť a odhodlanie autorov interiérov. V poradí IV. ročník vyhlasuje Slovenská asociácia interiérových dizajnérov. Prihláste interiér zrealizovaný za ostatné dva roky.

Prihlasovanie trvá do 18. júna 2023. Sme nadšení, že sme otvorili novú kategóriu Výstavy a scénografia. Ak máte výnimočné dielo tohto druhu, prihláste ho sem. Lokálny pohľad za porotu vnesú Štefan Polakovič, Ivana Komanická a Broňa Tarnócy, zahraničný Lenka Petráková, René Piér, Davina Preca a Martin Thörnblom. Vyberú finalistov a diela obhliadnu.

Rekonstrukcia multifunkcnej saly pod kostolom Dona Bosca na Dornkapli v Trnavke
Rekonštrukcia multifunkčnej sály pod kostolom Dona Bosca na Dornkapli v Trnávke | Zdroj: INSAID AWARDS

Ceremoniál odovzdania ocenení laureátom sa uskutoční 20. októbra 2023 v Design Factory v Bratislave – Jarovce. Vyhlásime aj víťaza verejného hlasovania. Stane sa tak počas dvojdňového podujatia o sile interiérov, adaptácii, motivácii a lokálnych perspektívach INSAID FESTIVAL so zaujímavými spíkrami zo Slovenska a zahraničia. Tvoríme platformu, kde spoločne oslávime interiéry.

INSAID AWARDS 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Viac informácií nájdete na www.insaid.sk

Zdroj: PR článok Slovenská asociácia interiérových dizajnérov