kongresovy hotel vmukaceve
Galéria(8)

Kongresový hotel v Mukačeve

Partneri sekcie:

„Napriek tomu, že Ukrajina je náš východný sused, stále na nás pôsobí trochu exoticky,“ komentuje svoje skúsenosti s projekčnými prácami architekt Richard Kastel, jeden zo štvorice autorov kongresového hotela s administratívou v Mukačeve.

podorys big image
rez big image
situacia big image
33 big image
kongresovy hotel v mukaceve 5768 big image
22 big image
44 big image
Mesto leží 60 km od slovenskej hranice a mesta Užhorod. Projekt ateliéru OFFICE 110, ktorý tvoria architekti Martin Hörmann, Matúš Janota, Richard Kastel a Peter Kopecký, je situovaný na okraji parku pri rieke Latorica neďaleko centra mesta. Trojhviezdičkový mestský hotel s reštauráciou dopĺňa multifunkčná spoločenská sála na usporadúvanie kultúrnych podujatí, veľkých svadieb alebo kongresov. V areáli neskôr pribudne aj letný amfiteáter s kapacitou 500 miest.

hotely,reality,nákupné centrá,fasáda

hotely,reality,nákupné centrá,fasáda

Jednopodlažný parter spája všetky funkcie do jedného celku. Jeho oblúkové línie vymedzujú tri základné zóny – nástupnú s väzbou na ulicu a parkovisko, ďalej relaxačno-pobytovú s kontaktom na park a napokon vstupno-pobytovú pre hotel. Horizontálnu líniu prízemia na rohoch dopĺňajú vertikálne objemy. Hotel s administratívou majú racionálny pravouhlý pôdorys, sála sa, naopak, vymedzuje svojím organickým tvarovaním a materiálovým riešením. Podobne je koncipovaná aj forma vonkajšieho amfiteátra, jediného samostatného a čiastočne pod úroveň terénu zapusteného objektu.

Nový dominantný solitér parku má monolitickú železobetónovú konštrukciu projektovanú pre oblasť s najvyšším stupňom seizmicity, čo sa prejavilo napríklad nutnosťou delenia stavby na viacero dilatačných celkov. Strop spoločenskej sály tvoria oceľové priehradové nosníky.

hotely,reality,nákupné centrá,fasáda

Zjednocujúcim prvkom je biela omietka výraznej atiky parteru voľne prechádzajúca do fasády hotela a administratívy. Materiálovým oživením inak striedmeho farebného konceptu bude použitie metalického obkladu. K výberu zlatej farby inšpirovali autorov ligotavé kupoly miestnych pravoslávnych chrámov.

Architekti sa k tejto zákazke dostali cez zhotovovateľa stavby, slovenskú stavebnú firmu WinLand, ktorá dlhodobo pôsobí na Ukrajine. „Spoločnosť nám poskytla miestne projekčné zázemie a inžiniering nevyhnutný na úspešné zvládnutie schvaľovacích procesov,“ konštatuje Richard Kastel a dodáva: „Najväčšie problémy nám spôsobili ukrajinské normy, ktoré sú pozostatkom nezvyčajne prísnych sovietskych predpisov. Spolupráca s investorom a realizačnou firmou však bola mimoriadne vecná. Veľmi si ceníme príležitosť realizovať v zahraničí takýto rozsiahly projekt.“


 Pôdorys 1. NP a 3. NP

Rez celým komplexom a rez viacúčelovou sálou


Situácia: A – viacúčelová sála, B – administratíva, C – hotel, D – amfiteáter

Kongresový hotel s administratívou ­Mukačevo
Miesto:  Mukačevo, Ukrajina
Autori:  Martin Hörmann, Matúš Janota, Richard Kastel, Peter Kopecký
OFFICE 110 architekti
Investor:  BARVA Mukačevo
Zhotovovateľ:  WinLand s. r. o.
Zastavaná plocha:  2 330 m2
Podlažná plocha:  6 050 m2
Architektonická štúdia: august 2010
Realizačný projekt: apríl – september 2011
Súčasný stav:  vo výstavbe

Mária Nováková
Podklady, dokumentácia a foto: OFFICE 110

Článok bol uverejnený v časopise ASB.